Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowe Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na ścieżce wojennej. Nadzór odmówił zatwierdzenia pięciu kandydatów, na stanowisku prezesa zarządu w pięciu różnych kasach.

Maciej Krzysztoszek z KNF podkreśla, że proponowane osoby „nie dają rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą”. Przedstawiciel nadzoru powiedział, że po przeanalizowaniu sposobu zarządzania kasami, Komisja podjęła decyzję o odmowie zatwierdzenia. Według rozmówcy IAR, za sytuację w poszczególnych kasach odpowiadają ich władze.

Z tą argumentacją nie zgadza się rzecznik prasowy Krajowej Kasy SKOK, Andrzej Dunalski. Krajowa kasa podtrzymuje stanowisko prezentowane wcześniej Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z nim wszyscy kandydaci spełniali ustawowe wymagania do kierowania kasami.

W lipcu KNF złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK-u „Wspólnota”. Wcześniejsze próby uratowania kasy przez zarząd komisaryczny nie powiodły się. Krajowe Kasa nie zgadzała się także z tą decyzją.