"Perspektywa ratingu długoterminowego jest negatywna w związku z negatywną perspektywą ratingu dominującego akcjonariusza BRE Banku S.A. - Commerzbanku AG" - głosi komunikat.

Ponadto agencja nadała rating dla Programu emisji euroobligacji (EMTN) na poziomie ratingu banku, tj. BBB+ / A-2.

Rating został zlecony przez BRE Bank. Dotychczas Bank posiadał rating BBBpi, oparty na publicznie dostępnych informacjach, podkreśla instytucja. 

"W uzasadnieniu ratingu BRE Banku agencja S&P's podała, iż odzwierciedla on 'kotwicę' bbb- stosowaną dla wszystkich banków komercyjnych w Polsce oraz opinię agencji m.in. na temat 'adekwatnej' pozycji biznesowej BRE Banku, 'adekwatnej' pozycji kapitałowej i dochodowości, 'adekwatnej' oceny ryzyka oraz płynności" - czytamy dalej w komunikacie.

Samodzielna ocena BRE Banku (stand-alone credit profile - SACP) określona została na poziomie bbb-. Jak podał BRE Bank, pozytywny wpływ na jego rating długoterminowy ma potencjalne wsparcie ze strony Commerzbanku AG, na jakie w opinii S&P's mógłby liczyć BRE Bank jako "strategicznie ważna" spółka zależna.