„Długoterminowe ratingi niepodporządkowane spółki zależnej od Banku - BRE Finance France S.A., przez którą BRE Bank S.A. dokonuje emisji obligacji na rynku międzynarodowym, zostały również zmienione z 'Baa2' do 'Baa3' (z perspektywą stabilną)" – czytamy w komunikacie.

Podstawą akcji ratingowej Moody's wobec BRE Banku było obniżenie przez agencję oceny poziomu wsparcia ze strony spółki-matki, w związku ze zmianą rating'u Commerzbank AG dokonaną w dniu 23 kwietnia bieżącego roku, podkreślono w komunikacie.

„Rating długoterminowy Commerzbank AG został wówczas obniżony z 'A3' do 'Baa1', a baseline credit assessment (BCA) w ramach ratingu siły finansowej (BFSR) Commerzbanku "D+" został obniżony z 'baa3' do 'ba1'. Ta ostatnia ocena, zgodnie z metodologią agencji, bezpośrednio przekłada się na rating długoterminowy BRE Banku" – czytamy dalej.

Zarząd BRE Banku zaznaczył w komunikacie, że wyraża stanowczą dezaprobatę dla całego procesu ratingowego wobec BRE Banku przez agencję Moody's, w którym to procesie od szeregu lat ignorowana jest znacząca poprawa wielu kluczowych wskaźników finansowych banku, w tym osiągnięcie rekordowych poziomów zysku netto za lata 2011 i 2012.

„Współczynnik kapitału podstawowego Core Tier 1, będący miarą siły kapitałowej Grupy BRE Banku, wzrósł z 6,6% od końca I kwartału 2007 roku, w którym to Moody's po raz ostatni zrewidował indywidualną ocenę wiarygodności kredytowej Banku, do 13,5% w marcu 2013 roku. Jednocześnie, wskaźniki jakości aktywów banku kształtują się na stabilnym poziomie, znacznie powyżej średnich wartości dla rynku. Ponadto, bank posiada zdywersyfikowane źródła finansowania oparte o solidną bazę depozytową i emisje obligacji własnych, w tym instrumenty w ramach Programu Emisji Euroobligacji, jednocześnie spełniając wymogi płynnościowe Bazylei 3 na kilka lat przed wymaganym terminem" – czytamy dalej.

Zarząd BRE Banku uważa, że obecne oceny ratingowe banku wydane przez agencję Moody's są nieuzasadnione i świadczą o niewystarczającym zrozumieniu przez analityków agencji specyfiki BRE Banku i polskiego sektora bankowego, konkluduje komunikat.