Agencja Moody's obniżyła rating hiszpańskich, upaństwowionych banków do poziomu śmieciowego. W uzasadnieniu stwierdzono, że jeśli któryś z nich będzie potrzebował dodatkowych pieniędzy, hiszpański rząd nie będzie w stanie mu pomóc.

Na najniższy poziom w ocenie wiarygodności kredytowej spadły: Catalunya Bank, Novagalicia oraz Bankia - do niedawna, czwarty pod względem wielkości, hiszpański bank. Rok temu Bruksela pożyczyła na ich ratowanie 40 mld euro i zażądała, aby upaństwowione instytucje finansowe zostały uzdrowione do 2017 roku.

Zdaniem Moody’s, istnieje ryzyko, że termin nie zostanie dotrzymany a banki poproszą o więcej pieniędzy.

Agencja nie poparła też optymistycznych opinii rządu, zdaniem którego, pod koniec roku hiszpańska gospodarka wyjdzie z recesji. Mood’ys twierdzi, że na dodatni wzrost gospdarczy trzeba będzie poczekać w Hiszpanii do 2014 roku.