Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W przemyśle wskaźnik oczekiwań odnośnie cen sprzedaży wyniósł 3,8 pkt wobec 6,2 pkt miesiąc temu, w usługach ukształtował się na poziomie 2,8 pkt wobec 2,7 pkt miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym wyniósł on 23,1 pkt wobec 23,5 pkt w poprzednim miesiącu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób, a w przypadku przedsiębiorstw na ankietach przeprowadzanych przez GUS.