Analitycy szacowali, że indeks w sektorze przemysłowym nie zmieni się i wyniesie 45,2 pkt.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług wyniósł natomiast w czerwcu 2012 roku 50,3 pkt wobec 51,8 pkt na koniec maja - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali, że indeks ten wyniesie 51,5 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.