Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2012 r. w strefie euro 45,1 pkt. wobec 45,9 pkt. na koniec kwietnia, a w Niemczech 45,2 pkt wobec 46,2 pkt - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniesie 45,0 pkt.

Wstępnie szacowano, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniesie 45,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.