Rynki spodziewały się poluzowania ilościowego (QE), ale amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) zdecydowała się na razie poprzestać na przedłużeniu do końca roku operacji Twist. Mimo że dwa poprzednie programy QE polegające na zwiększaniu masy pieniądza na rynku pomogły Amerykanom wrócić na ścieżkę wzrostu.

Operacja Twist to nic innego, jak sprzedaż posiadanych przez system banków centralnych obligacji o krótkim terminie zapadalności i kupno za pozyskaną w ten sposób gotówkę papierów dłużnych o dłuższym terminie. Ma to obniżyć długoterminowe stopy procentowe na rynku, a to z kolei ma pobudzić rynek kredytów hipotecznych. Wartość Twista w ciągu najbliższego półrocza jest szacowana na 267 mld dol.

Rynki w przededniu wczorajszej konferencji szefa Fed Bena Bernankego wydawały się nastawiać na QE3. We wtorek i w środę wyraźnie rosły wskaźniki na najważniejszych giełdach Europy i Ameryki, choć brakowało ku temu powodu. Presja na Fed, by ten zdecydował się na QE3, jednak wciąż narasta. Wzmagają ją niekorzystne dane dotyczące spowolnienia koniunktury, spadku liczby nowych miejsc pracy tworzonych przez gospodarkę, a także mniejsza presja inflacyjna na dolara. Dodatkowo w maju stopa bezrobocia po raz pierwszy od roku nieznacznie wzrosła – z 8,1 proc. do 8,2 proc. Dlatego po ogłoszeniu decyzji Fed giełdy zareagowały rozczarowaniem, a indeks na Wall Street obniżył się o 0,5 proc.

– Wydłużenie operacji Twist jest pójściem po linii najmniejszego oporu – komentował Josh Feinman, główny ekonomista DB Advisors, spółki córki Deutsche Banku. Czynnikiem osłabiającym nieco presję na Fed w sprawie poluzowania ilościowego był wynik wyborów w Grecji, postrzegany jako obniżenie poziomu ryzyka rozpadu strefy euro.

Jeśli jednak nie uda się poprawić koniunktury, QE, polegające na dodrukowaniu dolarów na wykup obligacji skarbowych, może być kolejnym krokiem Fed. Tradycyjne w takim wypadku obniżenie stóp jest w warunkach amerykańskich niemożliwe, ponieważ od dawna są one utrzymywane na zerowym poziomie. – Jesteśmy gotowi do działań niezbędnych dla ochrony gospodarki w razie zwiększenia napięcia na rynkach finansowych – oświadczył Bernanke. Ocenia się, że w dwóch poprzednich seriach QE, ogłoszonych kolejno w listopadzie 2009 roku i listopadzie 2011 roku, Fed wydał na ten cel co najmniej 1,5 bln dol.

1,5 bln dol. łączna wartość programów QE1 i QE2

400 mld dol. dotychczasowa wartość operacji Twist

8,2 proc. do takiego poziomu wzrosło w maju bezrobocie w USA

2 proc. tegoroczny cel inflacyjny USA. Spadek poniżej tego progu ułatwi decyzję o QE3