Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) nie wprowadziła nowych działań, by pobudzić amerykańską gospodarkę, ale zadeklarowała gotowość do poluzowania polityki monetarnej, jeśli będzie taka potrzeba.

Według Fed wzrost gospodarczy w USA spowolnił w pierwszej połowie tego roku, ponadto istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

"Federalny Komitet Otwartego Rynku będzie uważnie obserwował informacje napływające z gospodarki i zapewni dodatkowe wsparcie, jeśli będzie ono konieczne do promocji silniejszego ożywienia i trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy w kontekście stabilności cen" - napisał w oświadczeniu Fed.

Bank centralny nie zmienił wysokości głównych stóp procentowych. Stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0-0,25 proc. Jednocześnie Fed powtórzył deklarację o zamiarze pozostawienia bez zmian "wyjątkowo niskich stóp procentowych do późnego 2014 roku".

Fed poinformował też, że będzie kontynuował sprzedaż obligacji, wartych łącznie 667 mld dol., o terminie zapadalności trzech lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

Fed ocenił, że wzrost zatrudnienia w USA spowolnił w ostatnich miesiącach.

Tempo wzrost wydatków gospodarstw domowych spadło w porównaniu z początkiem roku, a rynek nieruchomości pozostaje w trudnej sytuacji - podał Fed.

Amerykański bank centralny ocenił, że inflacja w USA będzie w średnim terminie na poziomie celu inflacyjnego Fed, czyli 2 proc. lub niższym.

Kolejne posiedzenie Fed ws. stóp procentowych odbędzie się 12 września br.