Fed pozostawił w środę bez zmian główne stopy procentowe. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. Jednocześnie Fed oświadczył, że zamierza pozostawić bez zmian w USA "wyjątkowo niskie stopy procentowe do połowy 2015 roku".

Fed poinformował w komunikacie, że będzie kontynuował działania stymulujące gospodarkę, która nadal rozwija się powoli i odczuwa presję ze strony słabej polityki fiskalnej.

Rezerwa Federalna rozpoczęła we wrześniu program skupu obligacji zabezpieczonych hipotekami MBS wartych 40 mld USD miesięcznie. Program skupu obligacji nie jest ograniczony czasowo, a jeśli nie przyniesie on zakładanej poprawy na amerykańskim rynku pracy, jego wartość może zostać zwiększona.

Fed poinformował po środowym posiedzeniu, że program ten będzie kontynuowany.

Fed poinformował również, że wciąż będzie sprzedawał obligacje, warte łącznie 667 mld USD, o terminie zapadalności 3 lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

Fed nie zmienił swoich prognoz dotyczących wzrostu PKB w USA.

Prognoza Fedu (podwyższona we wrześniu) zakłada wzrost PKB w USA w 2013 roku o 2,5 do 3 proc. Wcześniejsza prognoza amerykańskiego banku centralnego z kwietnia mówiła o wzroście PKB o 2,2-2,8 proc. w 2013 roku. Wzrost w 2014 roku wyniesie w ocenie Fedu 3-3,8 proc. Wcześniej Fed zakładał wzrost o 3-3,5 proc. w 2014 roku.