Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o wydłużeniu do końca 2012 roku operacji twist, czyli zamiany obligacji krótkoterminowych na długoterminowe. Wartość operacji zostanie zwiększona o 267 mld dolarów. Fed pozostawił w środę bez zmian główną stopę procentową, która nadal wynosi od 0 do 0,25 proc.

Fed poinformował, że dalej będzie kontynuował sprzedaż obligacji, o terminie zapadalności 3 lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o terminie zapadalności od 6 do 30 lat. Operacja twist potrwa do 2012 roku, a jej wartość zostanie zwiększona o 267 mld dolarów.

"Kontynuacja operacji twist powinna wywrzeć presję na spadek długoterminowych stóp procentowych i pomóc w stworzeniu bardziej akomodacyjnych warunków w systemie finansowym" - napisano w oświadczeniu Fed-u.

"Wzrost zatrudnienia uległ spowolnieniu w ostatnich miesiącach, a stopa bezrobocia pozostaje wysoka. (...) Wydatki gospodarstw domowych rosną w nieco wolniejszym tempie, niż miało to miejsce wcześniej w tym roku" - napisano

"Fed jest przygotowany do podjęcia dalszego działania, jeśli będzie ono wskazane, w celu promocji silniejszego ożywienia i poprawy warunków na rynku nieruchomości w kontekście stabilności cen" - napisano.

Stopy procentowe bez zmian

Fed pozostawił w środę bez zmian główną stopę procentową, która nadal wynosi od 0 do 0,25 proc.

Amerykańska Rezerwa Federalna powtórzyła deklarację ze styczniowego posiedzenia o zamiarze pozostawienia bez zmian w USA "wyjątkowo niskich stóp procentowych do późnego 2014 roku".

Inflacja w gospodarce USA spadła wobec spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach - zaznaczył Fed.

Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się 31 lipca 2012 roku.