KGHM podtrzymuje chęć dalszych akwizycji, tak aby dojść do poziomu produkcji co najmniej 700 tys. ton miedzi do 2018 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes Herbert Wirth. Z jego słów wynika, że KGHM prowadzi obecnie rozmowy z dwoma podmiotami.

"Aby zrealizować te 700 tys. ton do 2018 roku musimy dokonać jeszcze co najmniej jednego przejęcia" - powiedział na konferencji prasowej Wirth.

"KGHM takich projektów jak Quadra miał trochę, a teraz dwa podmioty stoją w drzwiach i pukają (...), ale przez te 2-3 lata powinniśmy się skoncentrować na budowie wartości KGHM International, ale jeśli pojawi się taka możliwość - to czemu nie" - powiedział dziennikarzom Wirth po konferencji.

Na oku firma w "bezpiecznym kraju"

Pytany z jakiej części świata lub z jakiego kraju są te podmioty odpowiedział: "w kraju bezpiecznym".

Prezes KGHM nie wykluczył też, że przy kolejnych akwizycjach spółka mogłaby posiłkować się długiem.

Zakup na kredyt

"KGHM sfinansował zakup Quadry z własnych zasobów finansowych (...) i te zasoby finansowe minus zakup Quadry minus dywidenda, to już niewiele tego zostaje, dlatego jeśli pojawi się coś takiego, żeby było warto (kupić - przyp. PAP), to dlaczego nie" - powiedział dziennikarzom Wirth.

"Na razie rozmowy z bankami są na zasadzie +białego zwiadu+ na jakich zasadach gotowi są nam dać kredyt i na jakich warunkach. Otrzymaliśmy od nich odpowiedzi i na razie to tyle, po prostu wiemy na czym stoimy, ale jeśli będziemy mieli potrzeby kapitałowe to się do nich zwrócimy" - dodał.

W poniedziałek KGHM zamknął transakcję przejęcia kanadyjskiej Quadry FNX za 2,9 mld CAD (ok. 9,1 mld zł) i zmienił nazwę tej kanadyjskiej spółki na KGHM International. Quadra zostanie wycofana z obrotu na rynku regulowanym, ale w dwóch-trzech lat KGHM International może zostać przygotowany do wejścia na giełdę w Toronto.

Produkcja miedzi z obecnych aktywów KGHM ma wzrosnąć do 2018 roku o ok. 25 proc. do 635 tys. ton (448 tys. ton to obecne aktywa KGHM Polska Miedź i Afton Ajax, a ok. 187 tys. ton to kopalnie KGHM International) z ok. 509 tys. ton obecnie (ok. 410 tys. ton to KGHM Polska Miedź, a ok. 100 tys. ton to kopalnie KGHM International).

KGHM wykupi kolejne 29 proc. udziałów w Afton Ajax

KGHM chce do początku kwietnia zrealizować opcję na dokupienie 29 proc. udziałów w projekcie Afton Ajax, w którym ma obecnie 51 proc. udziałów - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Herbert Wirth.

"Jeśli chodzi o Afton Ajax, to w tym roku do początku kwietnia zamierzamy zrealizować opcję, która polega na wykupieniu udziałów z prawem do tego złoża" - powiedział na konferencji Wirth.

Prezes Wirth wyjaśnił dziennikarzom po konferencji, że formalnie nie została jeszcze podjęta decyzja o wykonaniu opcji zakupu 29 proc. udziałów Afton Ajax i trwają głębokie analizy w tej sprawie, ale zarząd chce tę opcję zrealizować.

"To jest w tej chwili w fazie głębokiej analizy (...) Chcemy to zrobić, ale formalnie zgodę musi wyrazić rada nadzorcza, a zarząd widzi potencjał, żeby tę opcję zrealizować" - powiedział dziennikarzom Wirth po konferencji.

"Ten projekt chcielibyśmy zrealizować jako project finance" - powiedział też dziennikarzom Wirth.

KGHM, zgodnie z umową joint venture z Abacus Mining and Exploration zawartą 12 października 2010 r., ma opcję powiększenia udziału w spółce KGHM Ajax Mining Inc. z 51 proc. do 80 proc. za kwotę nie większą niż 35 mln USD.

Zgodnie z bankowym studium wykonalności projektu Ajax nakłady inwestycyjne projektu są szacowane na poziomie 795 mln USD, a KGHM informował wcześniej, że w przypadku podjęcia decyzji o wejściu w fazę inwestycyjną projekt Ajax byłby w 50 proc. sfinansowany kredytem, zaś większość nakładów inwestycyjnych byłaby w latach 2013-2014. Według wcześniejszych informacji KGHM termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015.

Jednostkowy zysk operacyjny KGHM bez zdarzeń jednorazowych, który w '11 wyniósł 7,5 mld zł, jest do powtórzenia w 2012 roku - powiedział dziennikarzom Herbert Wirth.

"Przy cenie miedzi - tej którą dziś mamy - i utrzymaniu kosztów produkcji, ten wynik mógłby być zbliżony" - powiedział prezes pytany, czy zysk operacyjny z 2011 r. bez one offów byłby do powtórzenia w tym roku.

Zysk operacyjny KGHM oczyszczony o zdarzenia jednorazowe wyniósł w 2011 roku ok. 7,5 mld zł.

"Zarząd rekomendował, że firmie nic się nie stanie, a zadowoli akcjonariuszy 30 proc. zysku, czyli ok. 18 zł na akcję. Uważam więc, że to jest dobra i rentowna inwestycja za 2011 rok" - powiedział Wirth.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił niedawno, że dywidenda z KGHM powinna być znacząco większa niż 3 mld zł.

Narastająco po czterech kwartałach 2011 roku zysk netto KGHM wzrósł do 11,334 mld zł z 4,568 mld zł, zysk operacyjny wzrósł do 13,687 mld zł z 5,638 mld zł, a przychody wzrosły do 20,097 mld zł z 15,945 mld zł.