Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13153,65 mln zł wobec 5506,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 22107,23 mln zł wobec 16766,50 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 11078,03