Michel Barnier skierował list do amerykańskich regulatorów, w tym prezesa Rezerwy Federalnej Bena Bernanke i sekretarza skarbu Timothy Geithnera wskazując, że tak sformułowane propozycje mogą również podważyć zdolność rządów do sprzedaży papierów dłużnych.

Regulacje mogą implikować „szereg niezamierzonych i nieuzasadnionych konsekwencji dla banków, rynków i instytucji spoza USA” – podkreślił Barnier, który z ramienia Unii Europejskiej jest odpowiedzialny za legislacje dotyczące usług finansowych. List komisarza jest datowany 8 lutego. 

Pakiet regulacji przygotowanych przez byłego prezesa Fedu, Paula Volckera, doradcy prezydenta Baracka Obamy, zmierza do wprowadzenia dla banków zakazu handlu na własny rachunek zezwalając im jednak na angażowanie się w krótko terminowe operacje w celu pozyskania zabezpieczenia (hedging) lub podczas występowania w charakterze organizatora rynku (market-making). Legislator dąży także do ograniczenia inwestycji banków w firmy private-equity, czyli wyspecjalizowanie w zakupach innych spółek, oraz w fundusze hedgingowe (spekulacyjne).

Propozycje są najbardziej kontrowersyjną częścią tzw. Dodd-Frank Act, ustawy zakładającej gruntowną zmianę systemu regulacji finansowych w USA, zainicjowanej w 2010 roku. Pakiet liczący 298 stron opublikowany przez amerykańskich regulatorów w październiku zawiera ponad 1300 pytań adresowanych do banków w celu rozważenia w okresie konsultacji, który upływa w tym tygodniu.

Projekt został także skrytykowany przez banki amerykańskie, w tym Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. i Bank of America Corp. oraz zagraniczne banki i rządy, które ostrzegły, że regulacje te zwiększają ryzyka, podnoszą koszty dla inwestorów i mogą być oprotestowane na drodze prawnej.

Barnier jest także zaniepokojony, że projekt legislacji nie zawiera dokładnych definicji zakazanych działalności, mnożąc wątpliwości co do tego, która z form organizacji rynku jest dla banków zezwolona.

Unijny komisarz zapowiedział, że poruszy kwestię regulacji Volckera podczas swoich rozmów z amerykańskimi regulatorami 23-24 lutego.