Parlament Łotwy przyjął dzisiaj ustawę zezwalającą bałtyckiej republice na złożenie wniosku o przyjęcie do strefy euro od początku przyszłego roku. Ustawę uchwalono w drugim i ostatecznym czytaniu stosunkiem głosów 52:40.

Łotwa, która w zeszłym roku zrealizowała warunki programu pomocy finansowej na kwotę 7,5 mld euro, zamierza iść w ślady sąsiedniej Estonii. Po spełnieniu kryteriów zostanie 18. członkiem strefy euro w 2014 roku – oświadczył premier Valdis Dombrovskis przed głosowaniem w parlamencie. Formalny wniosek w sprawie przyjęcia euro rząd łotewski złoży w lutym lub marcu.

„Uchwalenie ustawy ma pozytywne znaczenie dla pozycji kredytowej Łotwy, która jest teraz o krok od przyjęcia euro w 2014 roku” – podkreślił Mohammed Kazmim analityk Royal Bank of Scotland z Londynu – „Rząd powinien uzyskać w Komisji Europejskiej specjalny raport na temat postępów konwergencji, aby proces wchodzenia do strefy euro mógł formalnie wystartować”.

Po zakończeniu głosowania parlamentu w Rydze, premie za obligacje łotewskiego rządu na kwotę 1,25 mld dolarów z terminem wykupu w 2020 roku wzrosły o jeden punkt bazowy do 3,024 proc.