Stanowiło to ok. 171,92 mld euro (spadek o 1,9% m/m i o 3,0% od pocz. r.) lub ok. 228,37 mld USD (spadek o 6,9% m/m i o 3,6% od pocz. r.), podał resort.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec listopada r. 530.067,1 mln zł i wzrosło o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Od początku tego roku wzrosło o 4,5%. 

Dług zagraniczny wzrósł o prawie 30 proc.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 252.043,7 mln zł, czyli było o 8,7% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 29,4% wyższe niż na koniec grudnia 2011 r.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło w tym okresie 16.746,6 mln zł, czyli nie zmieniło się w ujęciu miesięcznym i spadło o 40,1% wobec początku roku, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych wyniosło 495.183,9 mln zł, czyli nie zmieniło się w ujęciu miesięcznym i wzrosło o 5,1% od końca grudnia 2010 r.