We wrześniu 2011 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,4% r/r (wobec wzrostu o 11,3% r/r w sierpniu). 

Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 10,3% (prognozy wahały się od 9,0% do 11,4%).