"Na pytanie o ograniczanie inwestycji tylko 33 proc. ankietowanych przedsiębiorstw odpowiedziało przecząco. Zdecydowana większość firm wstrzymuje wydatki na rozwój własnego biznesu. Ok. 12 proc. redukuje inwestycje o połowę, a tyle samo o 21-50 proc." - napisano w komentarzu do badania.

"Najbardziej negatywnie na decyzje inwestycyjne firm wpływają zatory płatnicze, polityka podatkowa państwa oraz bariery prawne utrudniające rozpoczynanie nowych przedsięwzięć" - dodano.