Wicepremier Waldemar Pawlak zwrócił uwagę, że po raz kolejny Ministerstwo Finansów nie dotrzymało terminów związanych z konsultacjami. - Przepisy dotyczące Komisji Trójstronnej zakładają, że 20 dni przed Radą Ministrów partnerzy społeczni powinni otrzymać projekt budżetu - dodał wicepremier.

Zaznaczył, że założenia przyjęte w projekcie co do wzrostu gospodarczego i inflacji wydają się realistyczne. Projekt zakłada, że dochody osiągną wysokość 292 mld 813 mln zł, a wydatki 327 mld 813 mln zł. Deficyt osiągnie 35 mld zł. Zakładany wzrost PKB w 2012 r. ma wynieść 4,0 proc., a średnioroczna inflacja 2,8 proc.