W najbliższym roku kalendarzowym rząd założył PKB na poziomie 4,0 proc., BofA ML przewiduje 2,9 proc.

Zmiany wprowadzone przez rząd w stosunku do wcześniejszego projektu środowy komentarz banku nazywa "minimalnymi". W szczególności kluczowe makroekonomiczne założenia dotyczące PKB i inflacji (2,8 proc.) zostały utrzymane.

Rząd zmienił za to założenia wobec złotego. Średni przyszłoroczny kurs ustalił na 4,0 PLN/EUR w porównaniu z 3,69 PLN/EUR wcześniej. Skutkiem było podniesienie tegorocznego pułapu długu do PKB do 53,8 proc. z wcześniej zakładanego poziomu 52,7 proc. (28 proc. polskiego długu denominowana jest w walutach obcych, głównie euro - PAP).

Na 2012 r. rząd przewiduje poziom długu publicznego do PKB na 53 proc. wobec 51,9 proc. przewidywane wcześniej.

Założenia przyjęte przez rząd w budżecie nazywa BofA ML "neutralnymi" dla rynku.