Jak poinformował CIR, Rada Ministrów zapoznała się na wtorkowym posiedzeniu z informacją ministra skarbu państwa o realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" w 2010 r.

W 2010 r. przychody z prywatyzacji wyniosły 22,037 mld zł, z czego przychody z prywatyzacji przez giełdę stanowiły ponad 16,8 mld zł. "Realizowanych było 487 projektów prywatyzacyjnych, sukcesem zakończyło się 230. Łączna wartość podpisanych umów była najwyższa w historii polskiej prywatyzacji, podobnie rekordowa była liczba przeprowadzonych transakcji" - poinformował CIR. Jak napisano w komunikacie, przychody 22,037 mld zł to 88,15 proc. planu.

Wśród prywatyzacji przeprowadzonych w 2010 r. CIR wskazał m.in. PZU S.A. (przychody Skarbu Państwa - 1,35 mld zł), Tauron Polska Energia (3,98 mld zł); Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (1,21 mld zł). "Były to trzy ważne debiuty giełdowe, wartość oferty tych spółek wyniosła niemal 13,5 mld zł, a oferta publiczna PZU S.A. była jedną z największych w historii Europy Środkowo-Wschodniej" - napisano w komunikacie. Inne ważne projekty to wg CIR PGE Polska Grupa Energetyczna (przychody Skarbu Państwa - 3,98 mld zł), KGHM Polska Miedź (2,06 mld zł), czy Lubelski Węgiel "Bogdanka" (1,1 mld zł).

Jak podał CIR, w 2010 r. na rzecz samorządu terytorialnego przekazano nieodpłatnie udziały Skarbu Państwa w 38 spółkach. To ponad 65,5 proc. wszystkich komunalizacji przeprowadzonych przez ten rząd. W 2009 r. nieodpłatne przekazanie udziałów dotyczyło 17 spółek, w 2008 r. siedmiu, a w latach 2006-2007 czterech.