"Zarząd NFI Empik Media & Fashion informuje, że 8 lipca 2010 r. doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy NFI EMF i jego podmiotem zależnym Empik sp. z o.o. oraz spółką Merlin.pl SA i jej akcjonariuszami z drugiej strony. Przedmiotem umowy jest połączenie pionu sprzedaży internetowej Empik z Merlin.pl poprzez podział spółki Empik sp. z o.o. i wydzielenie części przedsiębiorstwa Empik w postaci pionu handlu internetowego do osobnej spółki ("E-Newco"), a następnie wniesienie przez NFI EMF wszystkich udziałów w E-Newco aportem do Merlin.pl.

W zamian za w/w aport NFI EMF otrzyma 60% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin.pl SA dających 60% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić do 31 października 2010 r. po spełnieniu się warunków zawieszających m. in. zgody Prezesa UOKiK na transakcję.

"Akcjonariusze i inwestor zamierzają przeprowadzić IPO spółki w terminie do 31 grudnia 2012 r., w ramach którego akcjonariusze zbędą wszystkie lub niektóre z należących do nich akcji w spółce. Jeżeli IPO nie zostanie przeprowadzone do dnia 31 grudnia 2012 roku, NFI EMF zapłaci akcjonariuszom Kwotę Bazową. Kwota Bazowa została ustalona między stronami, w zależności od czasu IPO, od 115 mln złotych do 130 mln złotych." - czytamy dalej.

Merlin.pl to jeden z najstarszych (działa od 1 kwietnia 1999 r.) i największych (101 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2009 roku) polskich sklepów internetowych. Według ekspertów, to polski odpowiednik amerykańskiego Amazona. Oferuje książki, muzykę, filmy, zabawki, kosmetyki, odzież i artykuły sportowe, multimedia, elektronikę oraz sprzęt fotograficzny.