Charakterystyka konta

Nowoczesny bankowy rachunek osobisty „MultiKonto ja” cechują następujące elementy:
• Możliwość wyboru jednej z dwóch taryf (Comfort – 0 zł lub Active za 9,5 zł miesięcznie*);
• Bezpłatne przelewy oraz inne operacje wykonywane za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej (Internet lub automatyczny serwis MultiLinii;
• Bezprowizyjne wypłaty z ponad 4000 bankomatów (Euronet, BZ WBK, Cash4You i eCard);
• Atrakcyjny kredyt odnawialny dostępny dla posiadaczy rachunku MultiKonto;
• Możliwość skorzystania z korzystnego rachunku oszczędnościowego MultiMax (oprocentowanie 4,30% do kwoty 89 999 zł i 5% od kwoty 90 000 zł)
• Powiązanie z rachunkiem do obsługi funduszy inwestycyjnych.
* Automatyczny zwrot opłaty za prowadzenie konta następuje, jeśli wpływy na rachunek wynoszą co najmniej 2 500 zł lub suma ulokowanych przez Ciebie środków w MultiBanku to min. 20 000 zł.

Na czym polega promocja „zwrotu opłat za prowadzenia konta”?

Aby skorzystać z mechanizmu zwrotu opłaty za prowadzenie konta należy albo zasilać systematycznie (wpływ z tytułu wynagrodzenia) rachunek kwotą 2 500 zł lub saldo ulokowanych środków na koncie nie powinno być niższe niż 20 000 zł. Zwrot powyższej opłaty (9,50 zł miesięcznie za rachunek MultiKonto ja - w taryfie Active załóż teraz >>) następuje automatycznie w przeciągu wynoszącym maksymalnie 5dni roboczych od dnia jej pobrania. Ponadto istnieje również możliwość zwrotu opłaty miesięcznej za kartę debetową Visa Electron w przypadku gdy w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone i zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane z użyciem karty na kwotę nie mniejsza niż 500 zl.

Haczyki

Poza oczywistymi zaletami płynącymi z faktu posiadania konta osobistego oraz szeregu powiązanych z nim usług i produktów dostępnych jedynie dla klientów banku można odnaleźć również szereg elementów, które mogą nas zniechęcić, a są nimi:
• Oplata za prowadzenie ROR MultiKonto ja w taryfie Active to aż 9,50 zł/m-c;
• Wykonanie przelewu za pośrednictwem telefonu kosztuje nawet 5 zł (w taryfie Comfort, w opcji Active 3 zł), zaś ta sama operacja zlecona w Centrum Usług Finansowych MultiBanku kosztuje odpowiednio 10 zł lub 5 zł;
• Miesięczna opłata za kartę w wysokości 2 zł (zwolnienie z opłaty pod warunkiem wykonania w danym miesiącu transakcji na łączną kwotę min. 500 zł)
• Oprocentowanie środków zgromadzonych na ROR wynosi… 0,0%.

Promocja Promocji nierówna…

W dobie coraz intensywniejszych zachęt oferowanych klientom, którzy zdecydują się na otwarcie konta bankowego w danej instytucji promocja MultiBanku prezentuje się nad wyraz przeciętnie. Niemal każdy bank posiada w swojej ofercie konto za którego prowadzenie nie pobierane są opłaty (w szczególności konta internetowe) – stąd po banku świadczącym najwyższy poziom jakości można było i trzeba dalej więcej…

Anna Paderewska, Ekspert porównywarki kont bankowych TotalMoney.pl