Do walki tej włącza się ponownie największy polski bank detaliczny mianowicie PKO Bank Polski, który kontroluje blisko połowę rynku nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych w naszym kraju (42,2% rynku sprzedaży kredytów w PLN dla klientów detalicznych, według stanu na koniec lipca 2009 roku – źródło: Związek Banków Polskich). Czy i ewentualnie czym zaskakuje?

Zalety oferty kredytowej PKO BP

Najbardziej eksponowanymi przez PKO BP atrybutami oferty kredytów hipotecznych funkcjonujących pod marketingową nazwą "Własny Kąt" są przede wszystkim:
- Finansowanie do 100% wartości nieruchomości;
- Możliwość uzyskania kredytu bez prowizji (0%);
- Rozłożenie spłaty nawet na 40 lat (480 miesięcy);
- Dostępna tzw. „opcja bilansująca”, czyli możliwość zmniejszenia kosztów spłaty kredytu dzięki środkom zgromadzonym na koncie osobistym (ROR);
- „wakacje kredytowe” raz do roku;
- Dostępne waluty kredytu: PLN, EUR, CHF, USD, GBP (możliwe wielokrotne dokonywanie przewalutowań);
- Opcja wydania karty kredytowej „ Własny Kąt ” na ekstra wydatki związane np. z wykończeniem mieszkania lub domu.

Najbardziej dostępny, najczęściej wybierany ale czy najtańszy?

Koszty kredytu, na które składa się cena popularnych „hipotek” jest jedną z najbardziej skrywanych przez banki informacji. Dlaczego? Odpowiedź jest nad wyraz prosta – nie ma się czym pochwalić… Komunikowana w reklamie prowizja 0% dotyczy wyłącznie dwóch wariantów – opcji refinansowania (czyli spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego wcześniej w innym banku). Pamiętajmy jednak, że kredyty hipoteczne zaciągane w ostatnich kilku latach były zdecydowanie tańsze od tych oferowanych aktualnie. Kredyt zostanie udzielony nam bez prowizji także w przypadku wykupienia wskazanego przez bank ubezpieczenia (4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy, hospitalizacji i assistance medyczny oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk Vienna Insurance Group).
Jednocześnie informacja w zakresie oprocentowania komunikowana jest jako suma stawki referencyjnej (przykładowo dla PLN jest to WIBOR 3M) oraz marży Banku (w przypadku niskiego wkładu własnego jest to nie mniej niż 2pp. – jednak ostateczna cena uzależniona jest od dotychczasowej współpracy klienta z bankiem oraz ilości posiadanych w banku produktów) przez co trudno porównać ofertę PKO BP z innymi dostępnymi na rynku.

Drogo, ale przystępnie

Podsumowując ofertę PKO Banku Polskiego w zakresie kredytów hipotecznych uznać należy za atrakcyjną, pomimo relatywnie wysokiej ceny produktu. Na tle dzisiejszych realiów rynkowych, gdzie większość instytucji rzuca klientom przysłowiowe „kłody pod nogi” żądając kolejnych dokumentów itp., oferta największego polskiego detalisty, gdzie kredyt może nie najszybciej, może nie najtaniej, ale można uzyskać - zaklasyfikować należy jako dobrą. Bardzo ciekawą propozycją dla klientów jest „opcja bilansująca”, czyli możliwość zmniejszenie płaconych od kredytu odsetek dzięki posiadanym na osobistym rachunku bankowym środków. Można pewnie i więcej i lepiej, ale jest już naprawdę zupełnie przyzwoicie.

Marcin Cieszyński, Ekspert TotalMoney.pl