Polskie LNG otrzymało wcześniej decyzje środowiskowe dla inwestycji dotyczące zarówno części lądowej, jak i części morskiej, z których wynika, że inwestycja jest bezpieczna dla obszarów Natura 2000 i nie narusza ich integralności.

Na 42 hektarach ma powstać kilkadziesiąt obiektów, m.in. dwa zbiorniki na gaz. W przypadku konieczności zwiększenia przeładunku gazu znajdzie się miejsce na trzeci zbiornik.

Terminal pozwoli odbierać do 5 mld m sześc. gazu rocznie. W zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz możliwa będzie rozbudowa terminalu nawet do 7,5 mld m sześc. bez konieczności powiększania terenu, na którym powstanie.

Harmonogram prac zakłada uruchomienie terminalu LNG w 2014 roku wobec wcześniej planowanego uruchomienia na przełomie 2013/2014 roku. Szacuje się, że budowa terminalu będzie kosztowała ok. 500 mln euro.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę z Qatargas Operating Company Ltd. na dostawę gazu skroplonego (LNG). Umowa na lata 2014–2034 gwarantuje dostawę ok. 1 mln ton gazu LNG rocznie, czyli ok. 1,5 mld m sześc. gazu rocznie o wartości ok. 550 mln dol. Pierwsza dostawa odbędzie się między czerwcem a grudniem 2014 r.

Na początku lipca Gaz-System, właściciel spółki Polskie LNG, podjął decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego o kwotę 60 mln zł (do 110 mln zł).

Do końca roku planowane jest dodatkowe podwyższenie kapitału spółki Polskie LNG o kolejne 60 mln zł. Dokapitalizowanie ma na celu zapewnienie finansowania zadań przewidzianych w harmonogramie budowy.

Gazoport obejmuje trzy wielkie inwestycje. Osobno będzie budowany port głębokowodny dla gazowców. Druga inwestycja to terminal, a trzecia to podłączenie terminalu do polskiej sieci gazowniczej.