Rozmawiamy ze ZBIGNIEWEM RAPCIAKIEM, prezesem PLNG - Rośnie zainteresowanie polskim terminalem LNG na świecie – 14 banków komercyjnych złożyło oferty na jego finansowanie, a 60 firm ubiega się o jego budowę.

MICHAŁ DUSZCZYK

30 września mija termin postępowania przetargowego na generalne wykonawstwo gazoportu. Jakie jest zainteresowanie firm tym przetargiem?
ZBIGNIEW RAPCIAK*

W seminarium dla potencjalnych wykonawców terminalu uczestniczyło 60 firm z trzech kontynentów. Było wiele liczących się firm z Korei, Japonii, Kanady, Hiszpanii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii i polskie spółki.

Przed 11 listopada 2009 r. chcemy ogłosić czterech oferentów. Do końca roku potencjalni wykonawcy przedstawią oferty wstępne, a w kwietniu 2010 roku ostateczne.

Kiedy podpiszecie pierwsze umowy z wykonawcami?

Planujemy w maju 2010 r. W lipcu, najpóźniej w sierpniu chcielibyśmy rozpocząć prace budowlane. Termin jest oczywiście uzależniony od tego, czy będą odwołania. Zakładamy, że tę kwestię rozstrzygniemy w ciągu dwóch miesięcy.

Czym będziecie się kierować, wybierając generalnego wykonawcę?

O jakości oferty w 60 proc. decydować będzie cena, w 25 proc. możliwość współfinansowania tego projektu przez wykonawcę, w 10 proc. gwarancje, jakie zaoferuje potencjalny wykonawca, a w 5 proc. możliwość ewentualnego skrócenia terminu zakończenia budowy.

Czy jest zatem szansa na przyspieszenie budowy?

Tak. Przejrzeliśmy harmonogram budowy kilkunastu terminali na świecie i wiemy, że jest to możliwe od strony technologicznej. Ale pojawia się pytanie, czy wcześniejsze oddanie gazoportu do użytku jest nam potrzebne? Pierwsza dostawa LNG do Polski spodziewana jest w lipcu 2014 r. Wcześniejsze oddanie terminalu do eksploatacji oznaczałoby konieczność jego utrzymywania, a to są przecież olbrzymie koszty.

Czy nie ma groźby, że z uruchomieniem terminalu nie zdążymy do lipca 2014 r.? Czy już wiadomo, jaka będzie struktura finansowania inwestycji, której wartość szacowana jest na 600–700 mln euro? Ile gazu zapewni świnoujski terminal? Czy kupując gaz LNG, musimy liczyć się z tym, że generalnie będziemy za gaz płacić więcej?

* Zbigniew Rapciak

Od 1 maja 2009 r. prezes PLNG, spółki celowej OPG Gaz-System, odpowiedzialnej za budowę w Świnoujściu terminalu regazyfikacyjnego do odbioru LNG

Więcej informacji: Terminal LNG otworzy Polsce drogę do dywersyfikacji dostaw gazu.