● Jaka jest obecna sytuacja na rynku prywatnych usług medycznych?

– Rynek ten od lat rozwija się bardzo intensywnie, choć w tym roku – ze względu na ogólną dekoniunkturę – spodziewamy się osłabienia tempa tego wzrostu. Jednocześnie trwa zapoczątkowany dwa lata temu proces konsolidacji. Mid Europa Partners, organizacja typu private equity, która pod koniec 2007 r. przejęła Lux Med i Medycynę Rodzinną, a w 2008 r. w jej portfelu znalazły się Centrum Medyczne LIM i Promedis, wyznaczyła kierunek przemian, które trwają do tej pory. Konsolidacja może być sposobem na przełamanie barier rozwoju, w tym bariery kapitałowej. Tak się stało w przypadku naszej Grupy. Ponadto aktywna rola Mid Europa Partners w procesie konsolidacji rynku sprawiała, że doszło do integracji podmiotów. Efekt skali, jaki w rezultacie się uzyskuje, umożliwia znaczne obniżenie kosztów administracyjnych. To z kolei pozwala na zwiększenie efektywności i stałe – mimo dekoniunktury – inwestowanie w rozwój sieci, doskonalenie jakości obsługi, rozwój infrastruktury i rozwiązań informatycznych. Z tej perspektywy konsolidacja rynku prywatnych usług medycznych na obecnym etapie jego rozwoju wydaje się procesem nieuniknionym.

● Jakie są perspektywy rozwoju rynku?

– Sądzę, że konsolidacja rynku będzie postępować, choć ze względu na sytuację gospodarczą proces ten może być nieco spowolniony. Ponadto ogólne osłabienie koniunktury gospodarczej, stopniowe nasycanie rynku prywatnych usług medycznych, a także bardzo wysoki osiągnięty już poziom bazowy będą wpływać na zmniejszenie dynamiki tego rynku. Rekordowe wzrosty 30–40 proc. to już historia i obecnie oczekiwałabym wzrostu na poziomie 10–15 proc., co i tak na tle innych dziedzin może być bardzo dobrym rezultatem. Moje przewidywania opieram na tym, że opieka medyczna wciąż jest traktowana jako jeden z najważniejszych benefitów, na którym zyskuje zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wykupiony abonament medyczny pozwala pracodawcy na spełnienie wymagań określonych w przepisach kodeksu pracy, a pracownikowi i jego rodzinie gwarantuje opiekę specjalistów realizowaną w dogodnych warunkach. Rozwiązanie to sprzyja obniżaniu absencji z powodu choroby czy konieczności badań profilaktycznych. Są to korzyści nie do przecenienia, dlatego też pakiety medyczne dla personelu firm cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Ponadto klienci indywidualni chętnie korzystają z prywatnej opieki medycznej, gdyż mają dostęp do usług, których nie mogą uzyskać w publicznej służbie zdrowia. To dlatego sieć placówek taka jak nasza jest dla nich zdrową alternatywą.