Uczestnicy obrotu gospodarczego często nie zdają sobie sprawy ze specyfiki i zagrożeń wynikających z postanowień zawartych w dokumentacji bankowej. Tymczasem struktury i stopień złożoności produktów oferowanych przez banki, brak odpowiedniego poziomu informacji i analiz przekazywanych klientom, brak pełnej synergii procesów wewnętrznych w bankach oraz często występująca nieczytelność i wzajemna niespójność szeroko ujmowanej dokumentacji bankowej, w połączeniu ze szczególną pozycją banków jako podmiotów gospodarczych doprowadziły wielu przedsiębiorców w Polsce do bardzo poważnych problemów prawnych, organizacyjnych i finansowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej treści dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków posiadania rachunku

Co powinno być zawarte w umowie

Umowy zawartej przez internet

Przykładów szczegółowych klauzul

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co przedsiębiorca powinien zwracać uwagę przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.