Z karty kredytowej można zrezygnować w ciągu dwóch tygodni od jej wydania po raz pierwszy. Później trzeba wypowiedzieć umowę zawartą wcześniej z wydawcą karty. Nie wystarczy np. jej zwrot do banku przesyłką poleconą z informacją o rezygnacji z karty.

Ponadto posiadacz może odstąpić od umowy o kartę płatniczą w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej karty. W takim przypadku bank wydawca zwróci mu kwotę poniesionych opłat. Wydawca może jednak obciążyć posiadacza kosztami związanymi z wydaniem karty płatniczej (w zakresie przewidzianym w umowie).

Przed otrzymaniem karty kredytowej jej posiadacz musi podpisać umowę o jej użytkowanie. Zgodnie z przepisami, umowę o elektroniczny instrument płatniczy pomiędzy wydawcą a posiadaczem zawiera się w formie pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy tylko umowy o instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela.