O taki idealny świat o wiele jednak łatwiej tym, którzy już są bogaci. W biedniejszych krajach, takich jak Polska, zbyt szybka pogoń za wizją idealnego świata może doprowadzić do bankructwa. Kierując się idealistyczną chęcią zastąpienia paliw pochodzących z ropy biopaliwami, Komisja już przyłożyła się do destabilizacji cen żywności. Powinno to być wykorzystywane przez Polskę jako jeden z argumentów przeciwko zbyt pospiesznej walce Komisji z emisjami. Może się zdarzyć, że powietrze w Europie będzie czyste, ale znikną z niej miejsca pracy.