Po trzech słabszych latach, w ubiegłym roku nasze wydatki na innowacje oraz badania i rozwój znów osiągnęły 1 proc. PKB – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS. Ciągle jednak odstajemy pod tym względem nie tylko od krajów zachodniej Europy, ale i naszych najbliższych sąsiadów. Czesi na ten cel wydają ok. 2 proc. PKB.
Polskie przedsiębiorstwa wydały w ubiegłym roku na działalność innowacyjną oraz na badania i rozwój (B+R) ponad 60 mld zł, co oznacza, że licząc rok do roku, kwota zwiększyła się o ponad 14 proc. W większym stopniu na wzrost złożyły się nakłady na innowacje – prawie 44 mld zł, to o ponad 16 proc. więcej niż w 2014 r. Ponad 18 mld zł przeznaczone na B+R to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.
Dynamikę wzrostu mogłyby zwiększyć zachęty, a te – według ekspertów z firmy EY – nie są wystarczająco atrakcyjne. W wielu firmach menedżerowie nawet nie wiedzą o mechanizmach wspierających inwestycje w B+R. W efekcie mało które przedsiębiorstwo skorzystało z obowiązującej do końca 2015 r. ulgi na nowe technologie. W styczniu została ona zmieniona na ulgę na B+R. Nadal 46 proc. firm deklaruje, że nie wie o jej istnieniu. To słaby wynik, zważywszy na to, że innowacje są jednym z pięciu filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. 4 listopada Sejm uchwalił małą ustawę o innowacyjności, której celem jest zwiększenie nakładów finansowych na badania i rozwój do 1,7 proc. PKB do 2020 r. Ma to nastąpić m.in. przez zachęty podatkowe, w tym zniesienie od 2017 r. opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej, czy wydłużenie z 3 do 6 lat okresu, w jakim firma może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.
Do 2020 r. Polska otrzyma ze środków unijnych 9,99 mld euro na wspieranie rozwoju firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową.