Zgodnie z decyzją głównego inspektora farmaceutycznego apteki internetowe nie mogą wysyłać produktów leczniczych do paczkomatów. Nie zapewniają one bowiem odpowiednich warunków do przechowywania tego typu preparatów.
Wystarczy wpisać do wyszukiwarki internetowej hasło: „apteka paczkomaty”, by przekonać się, że setki firm sprzedających produkty lecznicze oferuje tę opcję dostawy. Zdaniem GIF jest to niezgodne z prawem. Podtrzymał on w tym zakresie wcześniejszą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z Łodzi, który uznał, że dostarczanie leków do paczkomatów narusza wymagania obrotu produktami leczniczymi mogące skutkować zagrożeniem życia dla pacjentów.
Obydwie decyzje to wynik zawiadomienia złożonego przez Śląską Izbę Aptekarską. I to na jej stronie opublikowano właśnie zanonimizowane uzasadnienie decyzji GIF. Ten nie ma wątpliwości, że dostawa produktów leczniczych do paczkomatów narusza przepisy. Odwołał się do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 481). Zgodnie z jego par. 4 ust. 2 pkt 4 transport produktów leczniczych odbywa się z zapewnieniem warunków temperaturowych dla danego produktu. A tych wymagań, zdaniem GIF, nie spełniają paczkomaty. I to mimo tego, że jak oświadczyła apteka internetowa, drogą wysyłkową nie są sprzedawane leki wymagające transportu w temperaturze od 2 do 8 st. Celsjusza.
„Paczkomaty są metalowymi skrzynkami montowanymi na zewnątrz budynków. Z doświadczenia wynika, że temperatura panująca wewnątrz paczkomatu jest ściśle uzależniona od panujących w danym okresie warunków pogodowych, zimą może spadać poniżej 0 st. C, a latem może wzrastać powyżej 30 st. C. Zmiany temperatur uzależnione są od pory roku i wahania są bardzo duże, a produkty lecznicze oczekują w paczkomatach na odbiór przez osobę zamawiającą do 72 godzin, co przy niskich bądź wysokich temperaturach stwarza zagrożenia zmiany jakości produktu leczniczego, utraty jego właściwości i co najmniej zagrożenie utraty zdrowia przez pacjentów spożywających takie leki” – można przeczytać w uzasadnieniu decyzji GIF.
Odwołał się m.in. do regulaminu InPost, który obsługuje paczkomaty. Zgodnie z nim wewnątrz urządzenia panuje temperatura równa temperaturze otoczenia, ale w okresach dużego nasłonecznienia może nawet znacznie ją przekroczyć. To sprawia, że paczkomaty nie zapewniają przewidzianych prawem warunków transportu.
Decyzję tę uważa za jak najbardziej słuszną Naczelna Izba Aptekarska.
– Zabezpiecza ona interes pacjentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami leki należy przechowywać w pomieszczeniach spełniających restrykcyjne normy gwarantujące, że dany produkt leczniczy zachowa swoje właściwości. Jednym z ważniejszych kryteriów jest ochrona przed nasłonecznieniem, a także odpowiednia wilgotność i temperatura miejsca przechowywania. Te parametry powinny być na bieżąco monitorowane, czego nie są w stanie zapewnić paczkomaty – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA.
Apteka internetowa będąca stroną tego postępowania może odwołać się do sądu administracyjnego. Decyzja ma jednak olbrzymie znaczenie dla sprzedawców handlujących produktami leczniczymi w sieci. Aby nie narazić się na podobne postępowania, powinni oni zmienić opcje wysyłki i przestać umożliwiać dostawę leków do paczkomatów. ⒸⓅ
Transport leków musi się odbywać z zapewnieniem warunków temperaturowych