Ostatnie 20 lat to historia sukcesu Polski, która rozwijała się szybciej niż jakakolwiek inna europejska gospodarka – powiedział w piątek w Warszawie sekretarz generalny OECD Angel Gurria. Według niego wyzwaniem jest budowa gospodarki opartej na wiedzy.Gurria przyjechał do Polski na konferencję "20 lat partnerstwa i współpracy między Polską a OECD" w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

"Polska dokonała imponującego postępu w podnoszeniu poziomu życia w latach 1990 – 2015. (...) Obecnie PKB per capita stanowi dwie trzecie średniej OECD, co jest bardzo imponującym osiągnieciem. Średnia oczekiwana długość życia zwiększyła się z 71 lat w 1990 r. do 77 lat w 2014 r." – powiedział Gurria w Warszawie. Dodał, że podwoiła się też liczba absolwentów z wyższym wykształceniem na rynku pracy.

Wśród wyzwań wymienił wzrost produktywności, która stanowiła w 2015 r. tylko 60 proc. średniej OECD. "Polska nadrabia zaległości, ale przed nią jeszcze te 40 proc. różnicy" – powiedział.

Dodał, że poprawy wymaga także poziom szkolnictwa zawodowego. "Macie relatywnie niską stopę bezrobocia, ale fachowcy narzekają, że nie mogą znaleźć pracy zgodnej z ich kwalifikacjami, a przedsiębiorcy narzekają, że nie mogą znaleźć kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami" – powiedział. Zaznaczył, że nadmiar "umów śmieciowych" w Polsce nie tworzy dobrych relacji między pracownikami i pracodawcami.

Gurria odniósł się też do planów rządzących odnośnie obniżenia wieku emerytalnego. "Wiemy, że jest to bardzo wrażliwy temat tutaj, w Polsce. Na świecie ten wiek przesuwa się w kierunku 67 lat; także wyrównuje się kwestie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn; kobiety żyją dłużej. Rekomendujemy przyjrzenie się tej sprawie, ponieważ to wpłynie na wyższą produktywność, do której dążymy" – powiedział. Dodał, że starsi ludzie powinni być włączeni do rynku pracy, a nie opuszczać go przedwcześnie.

Wiceminister spraw zagranicznych Robert Grey podczas konferencji powiedział, że w ciągu ostatnich 20 lat Polska stała się jedną z pierwszych dwudziestu gospodarek świata. "PKB wzrosło czterokrotnie, eksport dziesięciokrotnie" – zaznaczył. Podkreślił wagę głębokich reform gospodarczych, reform polityki monetarnej i finansowej, a także reformy edukacji, prawa pracy, systemu podatkowego, systemu emerytalnego. "We wszystkich tych reformach OECD była zaufanym partnerem. Rola OECD nie jest szeroko znana opinii publicznej w Polsce, ta rocznica daje możliwość wypełnienia tej luki" – powiedział.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawił główne założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mówił m.in. o planach dotyczących wyzwań demograficznych, związanych ze zmianami klimatu, cyfryzacją i zwiększeniem wydajności.

"Może z wyjątkiem podejścia do systemu emerytalnego diagnoza OECD dotycząca polskiej gospodarki jest zbieżna z naszą i rekomendacje OECD są uwzględnione w większości w naszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" – powiedział.

OECD z okazji rocznicy przygotowała też dokument, w którym zawarte zostały priorytety rozwoju Polski w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Organizacja zwraca w nim uwagę, że aby wykorzystać własny potencjał, Polska musi wyjść poza konkurowanie wyłącznie tanią siłą roboczą, co dotychczas stanowiło jeden z ważnych czynników sukcesu gospodarczego. OECD uważa, że kraj powinien poszukiwać nowych obszarów, w których będzie mógł sprostać zagranicznej konkurencji.

W opinii OECD odpowiednia polityka w zakresie innowacji może pomóc w podnoszeniu poziomu wiedzy i rozwoju technologii w produkcji i eksporcie. W tym celu OECD rekomenduje reformę badań publicznych wraz z zacieśnieniem relacji przemysłu z nauką oraz poprawę komercjalizacji badań. Zwraca również uwagę na potrzebę poprawy infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej.

OECD skupia obecnie 35 wysoko rozwinięte państwa. Organizacja działa od 1961 r. Jest kontynuatorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, założonej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich korzystających z pomocy w ramach planu Marshalla. Polska wstąpiła do organizacji w 1996 r.