Emerytury wcześniej i niższe. Sejm przywrócił wiek emerytalny w wysokości 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Zmiana zacznie obowiązywać pod koniec przyszłego roku. Kilka lat temu rząd platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydował o stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego do 67 lat dla obu płci. Z nowych danych Eurostatu wynika, że Polska należy do tych unijnych krajów, w których oczekiwany czas aktywności zawodowej (wskaźnik wyliczany dla osób w wieku 15 lat) jest najkrótszy. W 2015 r. wynosił on u nas 32,6 roku, o 2 lata więcej niż w 2005 r. Średnia unijna to 35,4 roku, o 1,9 więcej niż 10 lat wcześniej. W Szwecji wynosi 41,2 roku, a w nienależącej do UE Islandii – 46,6 roku.
MAKRO
Niski PKB. W III kw. produkt krajowy brutto Polski był o 2,5 proc. wyższy niż rok wcześniej – takie są wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. Dane okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań ekonomistów. Tempo wzrostu okazało się najniższe od trzech lat. Zdaniem specjalistów niski wzrost PKB to głównie efekt spadku inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Z tego samego powodu niższy wzrost PKB był udziałem również innych krajów naszego regionu.
Roczny wzrost PKB / Dziennik Gazeta Prawna
Mało deficytu. Deficyt budżetowy wyniósł w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku 24,7 mld zł. To 45 proc. całorocznego planu – podało Ministerstwo Finansów. Dochody budżetowe zamknęły się kwotą 268,6 mld zł, co odpowiada 86 proc. planu na cały rok. Wydatki, które wyniosły 293,3 mld zł, to niespełna 80 proc. całorocznego limitu.
Nowy członek RPP. Rafał Sura został wybrany przez Senat do Rady Polityki Pieniężnej. Zajął miejsce Marka Chrzanowskiego, który po kilku miesiącach od powołania zrezygnował ze stanowiska, by zostać przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Sura, którego kandydaturę zgłosili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, jest wykładowcą na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalizuje się w prawie bankowym i administracyjnym. Jest również członkiem Trybunału Stanu.