Chciałbym wierzyć, że przedstawiona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego "Konstytucja biznesu" i udogodnienia z niej płynące przełożą się w praktyce na konkretne działania. Dziś tego nie widzimy - ocenił w rozmowie z PAP wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego prof. Jan Klimek.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów zaprezentował w piątek w podrzeszowskiej Jasionce "Konstytucję biznesu" - pakiet rozwiązań przede wszystkim o randze ustaw, w tym najobszerniejszą ustawę - Prawo przedsiębiorców.

Klimek zauważył, że przedstawiciele wszystkich organizacji biznesowych powtarzają, że wszystkie rządy deklarowały pomoc dla biznesu. "Nie znam takiego rządu, nie znam ministra, nie znam premiera (...), który by mówił, że chciałby utrudnić życie przedsiębiorcom. Wszyscy chcieli ułatwień, ale to się rzadko udawało" - powiedział.

Wskazał, że był członkiem dwóch zespołów sejmowych ds. odbiurokratyzowania gospodarki. "Wszyscy mieli dobre intencje i ambicje, ale z tego nic nie wyszło. Jeśli z wielkim trudem myśmy coś uprościli, to z łatwością to później komplikowano kilkoma aktami prawnymi, które wchodziły tylnymi drzwiami" - powiedział Klimek.

"Chciałbym wierzyć, że dzisiejsze zapewnienia premiera Morawieckiego (...), "Konstytucja biznesu" i udogodnienia z niej płynące przełożą się w praktyce na konkretne działania. Dziś tego nie widzimy" - powiedział wiceprezes ZRP.

Zaznaczył, że dziś na ok. 3,9 mln zarejestrowanych firm rzeczywiście funkcjonuje około połowy z nich, która zatrudnia w sumie prawie 9 mln osób. "Takich firm w Polsce mamy ok. dwóch milionów, a w UE jest 23 miliony. Dziś, żeby być konkurencyjnym na rynku unijnym (...), musimy mieć odpowiedni oręż" - podkreślił. Tymczasem, jego zdaniem, polskie firmy rozwijają się siłą rozpędu.

Oprócz projektu Prawa przedsiębiorców pakiet "Konstytucji biznesu" tworzą też projekty: ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych; ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; ustawa proprzedsiębiorcza; ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej; uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

W pakiecie znajdą się także uchwała Rady Ministrów dot. zniesienia obowiązku posługiwania się pieczątką przez przedsiębiorcę, Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych, ustawa o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Ustawa Prawo przedsiębiorców ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Mają to być zasady: wolności działalności gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, wysokiej jakości obsługi urzędowej, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Wprowadzone ma być pojęcie działalności nierejestrowej - działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu (np. zieleniną), dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej.

Planuje się likwidacje numeru REGON oraz „ulgę na start” - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

"Konstytucja biznesu" przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. Zakłada się też powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców.

Zmiany przepisów podatkowych przewidują m.in. uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Likwidowane mają być obowiązki informacyjne, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika.

Ustawa ma też skracać okres przechowywania u przedsiębiorcy zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych (obecnie przechowywane są one bezterminowo, propozycja - pięć lat), ujednolicać wzory formularzy w podatkach lokalnych (i zapewniać możliwość składania ich w formie elektronicznej, a także wprowadzać obowiązek wydania z urzędu przez MF interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok NSA i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi.