Do sklepu z własną siatką, najlepiej papierową lub płócienną. Taki jest cel resortu środowiska, który chce wprowadzić obowiązkową opłatę za foliowe torby. Handel pomysłowi się nie sprzeciwia.
Obowiązek nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wymusza na Polsce dyrektywa z 29 kwietnia 2015 r. zalecająca zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb. Zgodnie z nią ich konsumpcja na osobę w 2019 r. ma wynieść 90 sztuk, a w 2025 r. – 40. Państwa członkowskie mogą jednak przyjąć drugie rozwiązanie – nałożyć na plastikowe torby opłatę od końca 2018 r.
Resort środowiska opowiada się za drugim rozwiązaniem, a handel mu wtóruje. Po pierwsze dlatego, że osiągnięcie poziomu zużycia wskazanego przez UE jest mało realne. Dziś w Polsce sięga on 470 sztuk na osobę rocznie.