PGZ uruchomiła w Radomiu centrum, które ma dokształcać pracowników spółek z grupy, np. z prawa pracy. I nie za darmo.
Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w siedzibie PGZ w Radomiu powstało ostatniego dnia maja. Jak pisał prezes Arkadiusz Siwko, „fundamentalnym zadaniem stojącym przed CSiRK jest rozwój wiedzy merytorycznej i interpersonalnej pracowników zatrudnionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej”. Chodzi m.in. o obszary biznesowe (np. zarządzanie czasem i organizacją pracy), IT (np. aplikacje biurowe czy bezpieczeństwo teleinformatyczne), szkolenia zawodowe (bhp), HR i projekty rozwoju kompetencji (np. nauka języków). Dzięki działalności centrum ma być osiągany efekt skali – możliwe ma być obniżenie jednostkowych kosztów szkolenia czy „wyrównywanie szans rozwoju kompetencji pracowników bez względu na miejsce zamieszkania”.
W dalszej części pisma datowanego na 30 maja prezes prosi o wyznaczenie w każdej spółce (jest ich w grupie ponad 60) osoby odpowiedzialnej za stałą współpracę z pracownikami Centrum Szkoleń, a następnie oddelegowanie jej na szkolenie z zakresu prawa pracy. Koszt takiego trzydniowego szkolenia to 1350 zł netto. Z obiadem, bez noclegu. W ofercie na czerwiec było również szkolenie MS Office – pięć dni szkoleniowych za 1600 zł czy „Kompleksowe warsztaty podatku od towarów i usług” – trzy dni za 1150 zł.