Pół miliarda złotych – tyle łącznie przeznaczono dla mikro, małych i średnich firm w ramach II edycji konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne”. Nabór wniosków BGK rozpocznie 28 lipca.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument realizowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który ma wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premię tę wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.
Reklama
W pierwszej edycji z programu skorzystało 600 przedsiębiorstw. W drugiej edycji wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lipca do 30 września 2016 r. O dofinansowanie do spłaty kredytu mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP). Pieniądze mogą dostać na inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji w postaci np. prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Istotne jest, by w efekcie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania wytworzone zostały nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi.

Reklama
Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z BGK przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25 proc.
Wniosek o dofinansowanie należy przygotować oraz przesłać do BGK za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (dostępny od 28 lipca tutaj>>). Procedura wygląda następująco:
1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR - BGK przyznaje promesę premii technologicznej. Następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.
Sfinansować można m.in.: zakup nieruchomości, zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu), zakup używanych środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Polecany produkt: Pieniądze na start i rozwój firmy >>>