Unia Europejska wypłaci pieniądze na rozwój sieci pod stacje ładowania elektrycznych ciężarówek. To jednak wciąż za mało, by utrzymać pozycję polskiej branży transportowej w Europie.

Z niemal 3 mld euro w Funduszu Modernizacyjnym niemal 700 mln trafi do Polski, gdzie będą przeznaczone na projekty związane z transformacją energetyczną. Ponad 44 mln euro ma pójść na przygotowanie sieci dystrybucyjnych do budowy stacji ładowania dla ciężarówek elektrycznych.

W połowie maja Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zaostrzone cele redukcji emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężkim. Do tej pory obowiązywał cel 30 proc. do 2030 r., który został podwyższony do 45 proc. Do 2035 r. ma on wynieść 65 proc., a do 2040 r. – 90 proc. To duże wyzwanie dla branży transportowej. Jak podaje Polish EV Outlook Index, na koniec stycznia 2024 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczyła sobie 5951 aut.

Ministerstwo Klimatu planuje program wsparcia dla budowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania dla transportu ciężkiego (HDV). Zakłada on budowę stacji posiadających minimum dwa punkty o mocy 350 kW przy drogach wzdłuż sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz minimum jeden punkt ładowania o mocy 350 kW przy centrach logistycznych lub terminalach intermodalnych. – Kryteria związane z lokalizacją wynikają bezpośrednio z konieczności wypełnienia wymagań rozporządzenia europejskiego w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), które stawia pierwsze cele w zakresie wybudowania infrastruktury ładowania dla HDV przy drogach w sieci TEN-T oraz węzłach miejskich już w 2025 r. – podaje MKiŚ.

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego: – Unijne dofinansowanie nie zmieni warunków gry. Choć oczywiście im więcej pieniędzy z różnych źródeł, tym większa szansa na to, że zdołamy spełnić cele emisyjne. Każde działanie, które może poprawić ten stan rzeczy, jest dobre – ocenia.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, stowarzyszenie skupiające operatorów sieci dystrybucyjnych, podkreśla, że w dalszym ciągu kwestią nierozstrzygniętą jest lokalizacja punktów ładowania wynikających z wymagań rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). – Stąd w tej chwili trudno mówić o inwestycjach związanych z budową tego typu stacji ładowania. ©℗

ikona lupy />
Wypłata środków z Funduszu Modernizacyjnego / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe