Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle w 2023 r. było wyższe niż rok wcześniej o 11,9 proc. i wyniosło 7378 zł brutto. Najlepiej zarabiało się przy wydobywaniu węgla (14,2 tys. zł), ponadprzeciętnie również przy produkcji papierosów (10,0 tys. zł) i leków (9,6 tys. zł). Najniższe stawki otrzymywali m.in. pracownicy z sektora produkcji mebli (5,5 tys. zł) oraz wyrobów z drewna (5,7 tys. zł).

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w najnowszym raporcie podsumowującym sytuację w przemyśle w 2023 r., wzrosty płac odnotowano we wszystkich sektorach produkcji przemysłowej, przy czym dane dotyczą jedynie zakładów zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników.

Całościowa produkcja sprzedana przemysłu w 2023 r. była o 1,7 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy odnotowaliśmy wzrost o 10,1 proc. Mniej wyprodukowaliśmy m.in. garniturów męskich, opon do ciężarówek i auto busów, telewizorów czy soków. Wzrosła natomiast produkcja chociażby wagonów kolejowych cargo, kuchni gazowych, żakietów i płaszczy damskich oraz miedzi rafinowanej.

W przemyśle w 2023 r. pracowało średnio 2748,2 tys. osób, czyli o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej etatów generował sektor spożywczy wraz z produkcją napojów – łącznie 399,7 tys.). Zatrudnienie w górnictwie i wydobywaniu wzrosło o 1,5 proc. do 123 tys., co oznacza, że sektor tworzy co 20. miejsce pracy w przemyśle. Spośród 107 grup przemysłu według PKD, w prawie połowie (49) zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w 2023 r. Najwięcej etatów ubyło w kategorii pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (12,7 proc.) oraz przy produkcji mebli (7 proc.) i wyrobów tekstylnych (7 proc.). Największy wzrost liczby pracowników dotyczył zaś produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (3,8 proc.) oraz produkcji pojazdów, przyczep i naczep (2,9 proc.). ©℗

ikona lupy />
Wybrane wyroby, których produkcja w 2023 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe