Najbliższa majowa niedziela nie będzie handlową. Tego dnia sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Czynne będą tylko te placówki, których ten zakaz nie obowiązuje. Które sklepy będą otwarte 26 maja? Gdzie, w nadchodzącą niedzielę, mamy szansę zrobić zakupy?

Czy niedziela 26 maja 2024 r. będzie niedzielą handlową?

W najbliższą niedzielę przypada Dzień Matki. Problemu z kupnem kwiatów być nie powinno. Jeśli jednak chcemy obdarować mamę prezentem, to trzeba pomyśleć o nim wcześniej. W niedzielę większość sklepów i galerie handlowe nie będą bowiem otwarte. Obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. Niedziela, 26 maja 2024 r., jest niedzielą niehandlową. Sklepy oraz galerie handlowe będą w ten dzień ustawowo zamknięte, a przynajmniej większość z nich.

Gdzie w niedzielę, 26 maja będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Czynne będą także kwiaciarnie. Z obowiązującego zakazu handlu w niedzielę zwolnione są bowiem niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to m.in.:

 • stacji paliw,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • placówek pocztowych,
 • gastronomii,
 • kwiaciarni.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 19 maja 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

 • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ekspert: "Za przysłowiową ladą może stać także rodzina przedsiębiorcy"

Zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, ale nie tylko.

– W niedziele niehandlowe oczywiście obsłużyć nas może w placówce handlowej przedsiębiorca we własnej osobie, który jako właściciel biznesu nie jest objęty ustawowym zakazem handlu. Ponadto w art. 6 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy, przewidziano również możliwość świadczenia czynności związanych z handlem w ramach nieodpłatnej pomocy wobec przedsiębiorcy przez jego małżonka, dzieci, dzieci małżonka, przysposobione dzieci, rodziców, macochę, ojczyma, rodzeństwo, wnuków oraz dziadków, pod warunkiem że nie łączy ich stosunek pracy bądź inna umowa cywilnoprawna– przypomina, w rozmowie z Gazetą Prawną, adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

Jak należy rozumieć "czynności związane z handlem"?

W zapisie art. 3 pkt 2 cytowanej wyżej Ustawy pojawia się określenie "czynności związanych z handlem". W rozumieniu litery prawa za powyższe uznaje się czynności wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, samą jej realizację, a także czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu oraz czynności związane z jego zakończeniem w danym dniu i zamknięciem placówki.

W szczególności jest to przykładowo:

 • przyjmowanie i realizacja zamówień,
 • ekspozycja towaru,
 • usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych,
 • pakowanie
 • brakowanie,
 • przygotowanie kas,
 • rozdział gotówki,
 • przeliczenie i rozliczenie utargu,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • włączenie alarmu.

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można natomiast zaliczyć prac typu:

 • ochrona obiektu,
 • sprzątanie obiektu przez ekipę sprzątającą,
 • prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

Czy w maju 2024 r. będzie niedziela handlowa?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

 • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Ustawodawca nie przewiduje zatem w maju niedzieli handlowej. Wszystko może się jednak zmienić za sprawą przygotowanego przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni projektu zmian w ograniczeniach handlu w niedzielę. Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 21 marca 2024 r., a 14 maja został skierowany do pierwszego czytania. Nie wiadomo jeszcze, kiedy posłowie będą nad nim obradować, ale ma spore szanse na to, aby zakończyć z sukcesem proces legislacyjny.