Pierwsza niedziela maja jest niedzielą niehandlową. Sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Gdzie mamy szansę zrobić zakupy 5 maja? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

Czy niedziela 5 maja 2024 r. będzie niedzielą handlową?

W pierwszą niedzielę maja, która kończy długi majowy weekend, dużych zakupów niestety nie zrobimy. Obowiązywać będą ograniczenia w handlu. Niedziela, 5 maja 2024 r. jest bowiem niedzielą niehandlową. W związku z tym sklepy oraz galerie handlowe będą w ten dzień ustawowo zamknięte.

Zakaz handlu w niedzielę 5 maja 2024 r. – ograniczenia obowiązują

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 5 maja 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Gdzie w niedzielę, 5 maja będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Niektóre placówki handlowe mogą być czynne, ponieważ z obowiązującego zakazu są zwolnione niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Ponadto zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Czy w maju 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisami wszystkie niedziele maja będą objęte zakazem handlu. Na najbliższą handlową niedzielę będziemy musieli poczekać aż do wakacji, ponieważ przypadnie ona dopiero 30 czerwca. Następna niedziela handlowa tuż przed rokiem szkolnym, czyli 25 sierpnia 2024 r., oczywiście przy założeniu, że do tego czasu przepisy nie zostaną zmienione.