20 liderów inwestycji wśród miast przeznaczyło na wydatki majątkowe w 2023 r. łącznie ponad 16 mld zł – wynika z podsumowania DGP na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Rok wcześniej ta sama grupa przeznaczyła na szeroko rozumiane inwestycje niespełna 12 mld zł. Przyspieszenie miało związek z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, ale i koniecznością rozliczenia dotacji z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

W niemal wszystkich dużych miastach zwiększenie nakładów jest widoczne również w dłuższej perspektywie. Porównanie średnich wydatków majątkowych w latach 2020–2023 i w latach 2017–2019 wskazuje na wzrost rzędu 30 proc. Liderem pod tym względem jest Łódź, w której przeciętne wydatki uległy podwojeniu. O obniżce można mówić w przypadku Białegostoku, Bydgoszczy, Gdyni i Zielonej Góry. Z analizy DGP wynika, że udział inwestycji w wydatkach ogółem w dużych miastach zwiększył się ze średnio 20 proc. w 2022 r. do 27 proc. rok później. W największym stopniu dotyczy to Olsztyna, w którym w tym czasie nastąpił wzrost z 16 proc. do 35 proc.

Wzrost wydatków w połączeniu z osłabieniem strony dochodowej, związanym w znacznej mierze ze zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, przełożył się na pogorszenie salda miejskich budżetów. Łączny deficyt dużych miast przekroczył 9 mld zł. W mijającej kadencji samorządowców najlepszy był 2021 r., gdy z analizowanych przez nas 20 ośrodków 14 notowało nadwyżkę. W ubiegłym roku na plusie było jedno z tych miast – Gliwice (przy ponad 100 mln zł deficytu w 2022 r.). 12 mld zł wyniosły z kolei wydatki majątkowe województw. W porównaniu z 2022 r. urosły o ponad połowę. Na tym szczeblu samorządu inwestycje stanowiły w 2023 r. 35 proc. ogólnej kwoty faktycznych wydatków. W analizie wykorzystaliśmy bazy danych resortu finansów, w których dane mogą się nieznacznie różnić od ostatecznych liczb prezentowanych przez poszczególne ratusze. ©℗

Miasta z największymi wydatkami majątkowymi * jako proc. wydatków ogółem / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe