W środę, 25 maja, w ramach strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego i realizacji strategii jednolitego rynku Komisja Europejska przedstawiła oparty na trzech filarach plan rozwoju handlu elektronicznego. Jego elementami są: zapobieganie blokowaniu geograficznemu, obniżanie kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania paczek zagranicznych oraz budowanie zaufania konsumentów poprzez lepszą ochronę i egzekwowanie prawa.

Zapobieganie blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania

Komisja zaproponowała przepisy mające zapobiec dyskryminowaniu konsumentów pragnących kupić produkty lub usługi w innym kraju UE, czy to osobiście, czy drogą internetową. Powinni oni mieć zagwarantowany równy dostęp do cen, warunków sprzedaży i płatności, o ile zróżnicowanie nie jest obiektywnie uzasadnione przez przepisy VAT lub ważne względy interesu publicznego.

Kiedy klient wchodzi do sklepu w innym kraju UE, sprzedawca nie żąda od niego dowodu tożsamości, aby ustalić, czy może mu coś sprzedać, albo zmienić cenę bądź warunki sprzedaży. Tymczasem w świecie internetowym aż nazbyt często konsumentom odmawia się dostępu do ofert w innych krajach, na przykład przekierowując na strony internetowe w kraju zamieszkania albo wymagając płatności kartą płatniczą wystawioną w określonym kraju. Tego rodzaju dyskryminacja jest nie do przyjęcia w kontekście jednolitego rynku.

O ile zasada niedyskryminacji jest chroniona na mocy dyrektywy usługowej, a Komisja stosuje ją w sektorach wynajmu samochodów czy choćby w odniesieniu do parków rozrywki, tak przedsiębiorcy, jak i konsumenci odniosą znaczne korzyści z większej pewności prawa co do tego, które praktyki są dozwolone, a które nie. Rozporządzenie zapewni pewność prawa i usprawni jego egzekwowanie w odniesieniu do produktów i usług kupowanych online bądź offline.

Przystępniejsze cenowo i sprawniejsze transgraniczne dostarczanie przesyłek

Zaproponowane rozporządzenie zwiększy przejrzystość cenową i wzmocni nadzór regulacyjny nad usługami transgranicznego dostarczania przesyłek, ażeby konsumenci i detaliści mogli korzystać z niedrogich dostaw i dogodnych opcji zwrotu nawet do regionów peryferyjnych i z takich regionów.

Konsumenci i małe przedsiębiorstwa skarżą się, że problemy z dostarczaniem paczek, w szczególności wysokie koszty dostaw transgranicznych, ograniczają ich możliwości sprzedaży lub zakupu w całej UE. Ceny pobierane przez operatorów pocztowych za dostarczanie niewielkich przesyłek do innego państwa członkowskiego nierzadko pięciokrotnie przewyższają ceny krajowe bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami.

Rozporządzenie będzie sprzyjać konkurencji poprzez wprowadzenie większej przejrzystości cen. Komisja nie proponuje maksymalnej opłaty za dostarczenie przesyłki. Regulacja cen jest jedynie środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji gdy konkurencja nie przynosi zadowalających wyników. W 2019 r. Komisja podsumuje poczynione postępy i oceni, czy konieczne są dalsze działania.

Zwiększenie zaufania konsumentów do handlu elektronicznego

Zaproponowana zmiana rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększy uprawnienia organów krajowych do skuteczniejszego egzekwowania tych praw. Będą one mogły:
• sprawdzać, czy strony internetowe stosują geograficzne blokowanie konsumentów lub oferują usługi posprzedażne na warunkach niezgodnych z unijnymi przepisami (np. prawo odstąpienia od umowy);
• nakazywać natychmiastowe usuwanie stron internetowych zawierających nadużycia;
• żądać informacji od rejestratorów domen i banków w celu wykrywania tożsamości odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

W przypadku naruszeń praw konsumentów na skalę ogólnounijną Komisja mogłaby koordynować wspólne działania z krajowymi organami egzekwowania prawa w celu powstrzymania tych praktyk. Zapewni to sprawniejszą ochronę konsumentów, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby państw członkowskich i przedsiębiorstw.

Przeczytaj pełny komunikat:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_pl.htm