Aż 107 lat (!) – tyle, według raportu GLOBAL GENDER GAP REPORT (2020), kobiety w Europie Środkowowschodniej muszą poczekać, aby osiągnąć takie same prawa na rynku pracy. I choć sytuacja na przestrzeni ostatnich lat uległa poprawie, a aktywność zawodowa kobiet z roku na roku wzrasta, wciąż istnieją bariery, które utrudniają im rozwój i osiąganie sukcesów. W jaki sposób przełamać te niekorzystne schematy i czy biznes może realnie wspierać kobiety w realizacji zawodowej?

Budowanie świadomości o własnej wartości na rynku pracy nie zaczyna się w momencie rozpoczynania kariery, ale tak naprawdę dużo wcześniej, często już na etapie szkolnym, kiedy dzieci angażują się w różne zajęcia i projekty. Lekcje kodowania czy tworzenia maszyn nie są już domeną chłopców. Młode kobiety wkraczają w tę przestrzeń, dostrzegają swój potencjał i tworzą kapitał pewności siebie, który później procentuje w dorosłym życiu. Rzecz w tym, że wówczas często napotykają na trudności. Jak wynika z raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2023. Polityka DE&I w praktyce”, aż 57 proc. respondentek doświadczyło w swojej karierze przeszkód wynikających z płci.

Czas na zmiany!

ikona lupy />
Dorota Kuprianowicz-Legutko, członkini zarządu T-Mobile Polska, dyrektorka ds. polityki personalnej / fot. materiały prasowe

Mimo licznych przemian, wciąż wiele musimy poprawić w zakresie zrównywania szans obu płci. Powinniśmy bardziej inspirować i wspierać kobiety, a właściwie już nawet dziewczynki, aby odważnie realizowały swoje marzenia. Pokazywać im przykłady świetnych specjalistek, które odniosły sukcesy w często mocno męskim środowisku, przypominać, że każda opcja zawodowa jest dla nich otwarta. Nie ma żadnych powodów, by dzisiejsze nastolatki nie mogły być drugą Sheryl Sandberg, managerką biznesowa Google czy Aleksandrą Przegalińską, ekspertką ds. sztucznej inteligencji. Bo kobiety mają w sobie niezwykłą moc!

W T-Mobile działamy więc w duchu DEI, angażujemy się w różne inicjatywy, których celem jest pokazanie i przypomnienie młodym liderkom ich potencjału, dodanie odwagi do budowania kariery czy pokazanie praktycznych ścieżek rozwoju. I to działa! W ten sposób wspólnie budujemy przyszłość, w której szanse ma każdy.

Co może zrobić biznes, aby pomóc kobietom?

Konieczne jest wielopłaszczyznowe zaangażowanie oraz wspólny wysiłek nie tylko ze strony biznesu, ale także organizacji pozarządowych i rządu. Poza wsparciem edukacyjnym czy mentoringowym, ważne są aspekty praktyczne, jak na przykład zwiększenie dostępności żłobków czy przeszkoli, które pomogą łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

Przedsiębiorców warto natomiast uświadamiać, że budowanie różnorodnych zespołów ma ogromny wpływ na rozwój ich biznesu. Postęp wynika z różnorodności – jeżeli wszyscy myślą podobnie i zawsze zgadzają się ze sobą, można łatwo utknąć w martwym punkcie. Im więcej pomysłów i odmiennych perspektyw, tym większa kreatywność zespołu oraz szansa na znalezienie innowacyjnych rozwiązań.

Sama edukacja nie wystarczy – to jest właściwie pierwszy krok, który powinno się podjąć, aby zacząć budować w pracodawcach i pracownikach lepsze zrozumienie tego, co kryje się za skrótem DEI. Jest to wyzwanie niełatwe, zwłaszcza dla firm, które od lat kojarzą się z „męskim światem”, czyli na przykład branży produkcyjnej, motoryzacyjnej czy technologicznej.Na szczęście to się mocno zmienia – wielu przedsiębiorców już dawno dostrzegło potencjał w takim podejściu. W naszej organizacji 34,1% osób zarządzających departamentami stanowią kobiety. Biorąc pod uwagę dyrektywę „Kobiety w zarządach” przyjętą przez Parlament Europejski, która stanowi, że do czerwca 2026 kobiety powinny zajmować 40 proc. najwyższych stanowisk w spółkach, to jesteśmy na dobrej drodze.

Elastyczne podejście i wsparcie pracodawcy

Co jeszcze może pomóc rozwijać się kobietom na rynku pracy? Bez wątpienia elastyczne podejście pracodawcy, które umożliwia im łatwiejszy powrót do obowiązków zawodowych, np. elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy zdalnej. Jako T-Mobile robimy wszystko, by być tam, gdzie są młode kobiety, szukające swojej ścieżki rozwoju. Jesteśmy więc partnerem m.in. Women in Tech Summit czy Vital Voices, aby zapewnić wsparcie w budowaniu kariery w tym sektorze. Warto też wspomnieć o wewnętrznych programach. Moim zdaniem grupy pracownicze mają niezwykłą moc oddziaływania na pracowników, bo oni sami napędzają się wzajemnie do działania, jak na przykład w ramach Magenta Women Network w naszej organizacji. Jej celem jest nie tylko edukacja i wymiana doświadczeń, ale przede wszystkim budowanie w organizacji świadomości potrzeb reprezentowanej grupy.

Czy technologia jest kobietą?

Jako reprezentantka branży technologicznej mogę powiedzieć: i to nie jedną! Technologie są otwarte na kobiety, które coraz chętniej i odważniej wchodzą do tego świata i mają ogromny wkład w jego tworzenie, rozwój i postęp. A w T-Mobile doskonale wiemy, że różnorodność w naszej branży jest tak samo potrzebna jak w każdym innym sektorze. Dlatego chcemy tworzyć miejsce pracy, w którym każdy czuje się równy, szanowany i mile widziany. U nas wszyscy mają równe szanse, bo wierzymy, że różnorodności to siła napędzająca świat i zmiany na lepsze – zarówno dla jednostek, jak i całych firm.

Czytaj więcej w DGP Kobiety w Biznesie