Wzrost PKB Polski w 2017 roku może wzrosnąć w okolice 4 proc., dzięki silnej konsumpcji prywatnej - podano w komunikacie na zamknięcie misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce.

"Polska korzysta na dynamicznym wzroście gospodarczym, ale zewnętrzne czynniki w dalszym ciągu wpływają negatywnie na inflację. Wzrost gospodarczy wyniósł w 2015 r. 3,6 proc. głównie za sprawą krajowego popytu wspieranego przez ekspansję płacową i kredytową. Bezrobocie wyraźnie spadło, a wzrost gospodarczy jest bliski tempa potencjalnego" - napisano w raporcie.

"Prognozowany wzrost pozostanie znaczący w 2016 r. i przyspieszy do około 4 proc. w 2017 r. dzięki silnej konsumpcji prywatnej. To powinno popchnąć inflację w kierunku dolnej granicy celu inflacyjnego (od 1,5 do 3,5 proc.) do końca 2017 r." - dodano.

Deficyt sektora fin. publ. w '17 może znacznie przekroczyć 3 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. w Polsce może wyraźnie przekroczyć poziom 3 proc. PKB - podano także w komunikacie MFW.

"Realizacja w 2016 r. obietnic wyborczych prawdopodobnie zwiększy deficyt sektora finansów publicznych do około 2,8 proc. PKB. Nowy program świadczeń na dzieci wprowadzony w kwietniu 2016 r. będzie częściowo sfinansowany z jednorazowych przychodów oraz podatku od instytucji finansowych. Dyskutowane są plany związane z częściowym odwróceniem wieku emerytalnego z 2013 r. oraz podwyższenia kwoty wolnej od podatku" - napisano w komunikacie na zamknięcie misji MFW w Polsce.

W ocenie MFW te plany, w zależności od kształtu propozycji oraz przy niezmienionych przychodach, mogą zwiększyć deficyt powyżej 3 proc. PKB w 2017 r.

"W zależności od ostatecznego kształtu i implementacji oraz braku środków równoważących, może to pchnąć deficyt wyraźnie powyżej 3 proc. PKB już w 2017 r. (...) przekraczając poziom z procedury nadmiernego deficytu oraz podważając zaufanie inwestorów" - dodano.