Promocja przedsiębiorczości i wiedzy dotyczącej zakładania oraz prowadzenia własnej firmy z pomocą narzędzi cyfrowych – to cel uruchomionej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej #OtwarciNaBiznes. Ta z kolei jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Projekt, którego organizatorem jest Our Future Foundation, a patronem honorowym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, skupia się również na rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy wśród studentów oraz osób 50 plus. Zbiera pozytywne opinie od ekspertów i analityków, o czym można się było przekonać podczas spotkania inaugurującego, które odbyło się 12 lutego.

– Przyszłość Polski zależy od przedsiębiorczości, czyli od tego, na ile osoby młode będą otwarte na zakładanie własnej działalności oraz na ile będziemy społeczeństwem cyfrowym – skomentowała Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która gościnnie wygłosiła dla uczestników konferencji prelekcję o tym, dlaczego ważna jest nauka przedsiębiorczości. Tymczasem, jak dodała, tylko 3 proc. Polaków twierdzi, że chciałoby założyć własny biznes, co jest dramatycznie niskim wynikiem, do tego słabszym, niż wynosi średnia europejska.

– Wśród powodów jest brak odwagi, ale i świadomości na temat zakładania i prowadzenia działalności. Dlatego należy kształtować wiedzę w tym zakresie już od najmłodszych lat– powiedziała Katarzyna Lubnauer, wskazując jednocześnie, że w szkołach ponadpodstawowych zostanie wprowadzony nowy przedmiot biznes i zarządzanie, który od 2027 r. stanie się przedmiotem maturalnym. Nauka będzie oparta na wiedzy praktycznej, kompetencjach miękkich, a także case studies.

– Chodzi o przekazanie młodym ludziom wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości, ale i własnych finansów, tego, jak planować wydatki. Młode pokolenie jest bowiem też tym, które stosunkowo szybko się zadłuża, do tego sięgając po kredyty krótkoterminowe – wyjaśniła.

Profesor Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, podkreślił, że polska przedsiębiorczość to nasz narodowy skarb. Jest efektem talentu, uporu i kreatywności ludzi, którzy założyli takie firmy jak Inglot, LPP, Asseco czy Comarch, znane nie tylko w naszym kraju.

prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego: Polska przedsiębiorczość to nasz narodowy skarb. Dlatego trzeba zabiegać o kontynuowanie tego, co dobre

Dlatego, jak podkreślił, to, co dobre, trzeba kontynuować, a pomogą w tym nowe inicjatywy czy też przedmiot szkolny, jak biznes i zarządzanie. Dodał, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest nauka przedsiębiorczości przez lokalne case studies, czyli pokazywanie polskich firm, gdyż nasz kraj ma swoją specyfikę. Odpowiadał również na pytanie, czy szkoły biznesu w Polsce są w stanie uczyć praktycznie. Zauważył, że do tego potrzebna jest współpraca z biznesem, a ten ostatni dopiero się tego uczy.

– Nauka musi natomiast być praktyczna, bo świat przyspiesza. Musi też nauczać krytycznego myślenia. Potrzebne jest wiec pokazywanie sukcesów, ale i porażek firm. O tych ostatnich jednak mało kto chce opowiadać. Dobra szkoła powinna uczyć też teorii. To pozwala potem czytać między wierszami, bo wynika z niej krytyczne myślenie, a to gwarant bycia dobrym biznesmenem – zaznaczył.

Eksperci odnieśli się też do współpracy międzypokoleniowej, która w ich ocenie jest potrzebna i może przełożyć się na sukces przedsiębiorstwa.

– Młodzi ludzie i silversi wzajemnie się uzupełniają. Młode pokolenie urodziło się ze smartfonem w ręku, co czyni je dobrze obeznanym z nowymi technologiami. Z kolei pokolenie X ma wysokie standardy pracy, przywiązuje do niej dużą wagę, ma też inne podejście do balansu między życiem zawodowym a prywatnym – wyjaśniła Katarzyna Lubnauer i dodała, że to nie wystarczy. Trzeba dalej rozwijać kompetencje cyfrowe, dlatego konieczne jest postawienie na cyfrową edukację w Polsce. A tę z kolei trzeba robić na podstawie planu, do tego z udziałem czynnika ludzkiego.

Program edukacyjny #OtwarciNaBiznes szczególny nacisk stawia na rozwój umiejętności cyfrowych i skuteczne wykorzystanie ich przy prowadzeniu biznesu. W ramach kampanii uczestnicy wezmą udział w serii ogólnodostępnych webinarów poruszających kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa, od prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez formy finansowania firmy, aż po promocję w mediach cyfrowych, podkreślono. Przejście kursu i egzaminu go wieńczącego uprawni do uzyskania certyfikatu akredytowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Uczestnicy programu wezmą też udział w konkursie na najlepszy pomysł na biznes. Każdy z nich będzie mógł nagrać wideo przedstawiające plan stworzenia własnej firmy. Finalistów wyłoni głosowanie internautów, a z najlepszej dziesiątki zwycięzców wybierze kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, dziennikarzy i naukowców. Wygrani otrzymają nagrody z puli 100 tys. zł, ufundowanej przez TikTok oraz The Heart Legal, podzielonej na trzy kategorie – studentów, uczestników 50+ i zespoły łączone.

Przy okazji spotkania inaugurującego projekt odbyły się również dwa panele dyskusyjne. W pierwszym, pod hasłem „Jak zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki? Rozwój kompetencji cyfrowych u studentów i osób 50+”, uczestnicy podkreślili, że granica wieku bycia seniorem przesuwa się, co sprawia, że te osoby są coraz bardziej chętne do bycia aktywnymi zawodowo. A rynek powinien z tego korzystać, bo współpraca międzypokoleniowa, praca w różnorodnych zespołach jest stymulująca. Przyznali, że w wielu organizacjach trudno stworzyć kulturę, która przekaże stosowną wiedzę w tym zakresie. Pomocne mogą być jednak programy mentoringowe. Pomogą przełożyć język teorii na praktykę.

– Choć dziś młodzi ludzie mają zagwarantowany lepszy start. Na studiach jest więcej osób, do tego pochodzą z różnych krajów. To gwarantuje im nabycie umiejętności w komunikacji międzykulturowej. Do tego są nauczeni pracy hybrydowej, co nie zawsze potrafi starsze pokolenie, które z kolei wykazuje się lepszą koncentracją, ale nie wyczuwa międzykulturowości – mówiła Iwona Dudzińska, dyrektor zarządzająca Citibank Europe Plc i Citi Solutions Center w Polsce.

Paneliści podkreślili, że innowacyjność wymaga zmiany sposobu myślenia. Firma to zespół, a nie pojedynczy pracownicy. Dlatego ważne jest postawienie na komunikatywność, ale i umiejętność przyjmowania krytyki. W tym wszystkim pomoże natomiast rozwój kompetencji miękkich u pracowników.

W drugim z paneli eksperci opowiedzieli, na własnym przykładzie, jak budować solidarność międzypokoleniową. Odnieśli się też do wyzwań stawianych przez rynek pracy.