Dobrze by było, gdyby od czasu do czasu Unia Europejska zastosowała wobec swoich polityk brzytwę Ockhama, zasadę filozoficzną wywodzącą się od jednego z najznamitszych przedstawicieli europejskiej myśli naukowej.
Zasada ta postuluje stosowanie najprostszych rozwiązań do wyjaśnienia najbardziej złożonych problemów. Takie podejście musi doprowadzić do zdecydowanej odmowy przyznania Chinom przez Unię Europejską statusu gospodarki rynkowej i niekomplikowania jeszcze bardziej sytuacji prawnej związanej z Protokołem wejścia Chin do WTO.
Mimo upływu 15 lat od wejścia w życie Protokołu Chiny nadal nie przeprowadziły reform koniecznych do spełnienia pięciu podstawowych kryteriów uzyskania statusu gospodarki rynkowej ustanowionych przez UE. Dlatego nie zgadzamy się rozpatrzyć automatycznego przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego będziemy chronić interesy europejskich firm i naszych miejsc pracy. Konieczność podjęcia decyzji do końca roku i naciski ze strony chińskiej nie powinny prowadzić do podjęcia pochopnej decyzji i osłabienia naszych gospodarek.
Nadanie Chinom statusu gospodarki rynkowej zmusiłoby nas do zmiany wypracowanych mechanizmów ochrony europejskiego rynku przed importem i osłabienia naszych firm. Nie moglibyśmy walczyć z nieuczciwą konkurencją. Na dzień dzisiejszy UE stosuje ponad 50 środków antydumpingowych na import chiński w celu ochrony europejskich miejsc pracy i firm z wielu sektorów. Wzywamy Unię Europejską do podjęcia konkretnych, stanowczych kroków w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem wynikającym z Protokołu. Powinniśmy wykazać się odpowiedzialnością i mówić jednym głosem, a nie podejmować nieprzemyślane, pochopne i nieodpowiedzialne decyzje.
Unia Europejska musi wypracować wspólną strategię ochrony swoich interesów ekonomicznych. Dyskusje o nadaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej wykazały również konieczność zredefiniowania całej unijnej polityki handlowej, która musi być bardziej ofensywna niż dotychczas. Musimy zagwarantować sobie mechanizmy obrony naszych firm i miejsc pracy przed dumpingiem fiskalnym, społecznym i środowiskowym. Dlatego też Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą jak najszybciej przyspieszyć projekt modernizacji i wzmacniania naszych instrumentów ochrony rynku.
Działania Unii Europejskiej powinny być również bardziej zdecydowane w zakresie walki o dostęp firm europejskich do rynków eksportowych. Unia Europejska musi przestać otwierać się na import z państw, które nie respektują wzajemności i zrównoważonych relacji gospodarczych. Tylko dzięki jasnemu stanowisku w tych sprawach Unia Europejska stanie się prawdziwą potęgą gospodarczą i polityczną, szanowaną na arenie międzynarodowej. ©?