Ubiegły rok okazał się najgorszy od czasu wybuchu pandemii pod względem wartości kapitału, który trafił do start-upów.

Do 399 start-upów trafiło w ubiegłym roku 2,1 mld zł. To o 42 proc. mniejsza kwota niż w 2022 r., kiedy wsparcie otrzymało 435 spółek. Taka sytuacja to konsekwencja wyczerpania się środków unijnych na ich rozwój, ale i ograniczenia aktywności przez fundusze. W finansowanie młodych firm zaangażowało się w 2023 r. w sumie 210 funduszy, wobec 244 rok wcześniej.

Luiza Nowacka, menedżer w funduszu Vinci, komentując ubiegłoroczne wyniki, zauważa, że nie bez znaczenia dla aktywności funduszy była ogólna sytuacja ekonomiczna, ale i geopolityczna czy niższa skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. – Mniejsze zasoby inwestycyjne powodują naturalną selekcję, wykluczając słabsze podmioty – tłumaczy.

Zdaniem ekspertów początek tego roku również może być wyzwaniem dla rynku młodych przedsiębiorców. Zwłaszcza dla tych start-upów, które będą poszukiwały kapitału zalążkowego, czyli na bardzo wczesnym etapie działania.

Za finansowanie tego typu projektów odpowiadają przede wszystkim fundusze bazujące na środkach unijnych. W ostatnich latach ta aktywność powiązana była z pieniędzmi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego horyzont inwestycyjny zakończył się w grudniu 2023 r. Pierwsze środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z nowej perspektywy unijnej, w której jest 3,2 mld zł, trafią do funduszy co prawda w pierwszej połowie tego roku, ale start-upy zobaczą je najwcześniej w III lub IV kw. 2024 r. Spodziewam się, że na przełomie lat 2024 i 2025 znów będziemy obserwować dużą falę środków płynących do projektów zalążkowych – zauważa Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures.

Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, wyliczył, że środki z programu FENG pozwolą na inwestycje co najmniej 500 przedsiębiorców z sektora MSP. To z kolei może zaowocować kolejnymi rekordami na polskim rynku Venture Capital.

Eksperci zauważają, że na rynku funduszy VC w ostatnich latach pojawiło się wielu nowych inwestorów: aniołów biznesu, korporacji oraz funduszy, które bazują wyłącznie na kapitale prywatnym. Dlatego pieniądze dla innowacyjnych projektów nadal będą dostępne. Można jednak oczekiwać, że inwestorzy będą bardziej wybredni przy wyborze projektów, co oznacza, że środki trafią tylko do najbardziej perspektywicznych firm.

W 2023 r. udział największych transakcji, których przykładem może być pozyskanie 88 mln zł przez spółkę Vue Storefront, w finansowaniu rynku start-upów wyniósł 21 proc. To najmniej od 2019 r. ©℗

ikona lupy />
Polski rynek start-upów w liczbach / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe