Resort skarbu w ciągu 2 - 3 dni prześle komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes projekt ustawy umożliwiający restrukturyzację stoczni bez potrzeby ich likwidacji czy upadłości - powiedział dziś wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.

"Pracujemy nad przygotowaniem takiego projektu. Równocześnie pracujemy nad tym, aby zbudować system osłon dla pracowników, którzy ewentualnie w procesie restrukturyzacji zostaliby pozbawieni pracy" - powiedział Gawlik podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Jego zdaniem, przyszła ustawa powinna trafić pod obrady rządu jeszcze w listopadzie.

Wiceminister wyjaśnił, że decyzje w sprawie aktywów stoczni - zgodnie z projektem - będą podejmowane przez "operatora", którym ma być prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

"Decyzje "operatora", które polegają m.in. na wydzieleniu poszczególnych aktywów stoczni, będących przedmiotem rozporządzeń, będą podlegały kontroli ze strony Ministra Skarbu Państwa" - powiedział wiceminister.

Projekt wskazuje sposób finansowania tzw. systemu osłon dla pracowników stoczni

Dodał, że projekt wskazuje również sposób finansowania tzw. systemu osłon dla pracowników stoczni.

Resort skarbu zakłada, że sytuacja wierzycieli prywatno-prawnych po realizacji projektu restrukturyzacji nie będzie gorsza od tej, w której stocznie mogłyby zostać postawione w stan upadłości.

Gawlik podkreślił, że polski rząd zgodził się na propozycje komisarz Kroes w sprawie ratowania stoczni z zastrzeżeniem, że "proces restrukturyzacji zakładów pozwoli utrzymać istniejący potencjał w narodowym przemyśle stoczniowym".

Resort skarbu zaakceptował propozycję ratowania przemysłu stoczniowego

KE oczekiwała odpowiedzi polskiego rządu, czy zgadza się na rozwiązanie, które polega na sprzedaży majątku trwałego, spłacie długów i likwidacji stoczni, co - jej zdaniem - daje szansę na zachowanie miejsc pracy w zakładach, jakie powstaną w ich miejsce.

Wczoraj wieczorem resort skarbu przesłał komisarz Kroes zapewnienie, że akceptuje jej propozycję ratowania przemysłu stoczniowego.

KE zwołała pilne posiedzenie szefów gabinetów komisarzy ws. polskich stoczni

Dziś Komisja zwołała pilne posiedzenie szefów gabinetów komisarzy w sprawie polskich stoczni. Oznacza to, że sprawa ta stanie w środę na cotygodniowym posiedzeniu komisarzy, którzy - jeśli zapadnie konsensus co do propozycji Kroes - podejmą decyzję ws. pomocy publicznej przyznanej stoczniom.

PAP nieoficjalnie dowiedziała się, że KE jest gotowa w swej decyzji zapewnić "specjalne środki socjalne".

MSP przesłało KE osobny plan restrukturyzacji stoczni Gdańsk

Gawlik powiedział późnym wieczorem, że MSP przesłało dziś KE osobny plan restrukturyzacji stoczni Gdańsk. Wyjaśnił, że zawiera on część biznesową restrukturyzacji stoczni Gdańsk "za wyjątkiem kwestii, które dotyczą oczekiwanej przez inwestora (ISD Polska) pomocy publicznej".

"W Komisji Europejskiej jest przygotowane techniczne spotkanie w tej sprawie" - dodał wiceminister.

Rzecznik ISD Polska Jacek Łęski poinformował, że w przesłanym dziś do KE osobnym planie restrukturyzacji stoczni Gdańsk znajdują się plany produkcyjne oraz inwestycyjne zakładu na najbliższe lata. Brakuje natomiast kwoty pomocy publicznej na spłatę starych zobowiązań stoczni (m.in. wobec ZUS).

Według Łęskiego, stocznia Gdańsk potrzebuje 150 mln zł na spłatę starych długów.

Na razie negatywna decyzja nie grozi stoczni w Gdańsku, która jest w lepszej sytuacji, niż zakłady w Gdyni i Szczecinie, ponieważ została już sprywatyzowana i otrzymała mniejszą pomoc z budżetu państwa.